CIP Symposium 2017 - 10 års jubilæumssymposium – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

CIP > Arrangementer > Kommende arrangementer > CIP Symposium 2017

CIP Symposium 2017 - 10 års jubilæumssymposium

I ti år har Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) afholdt et årligt symposium, hvor formålet er at drøfte centrale problemstillinger vedrørende undervisnings- og arbejdssprog. I 2016 satte vi sammen med ca. 100 tilmeldte deltagere fokus på læsning inden for fagene med særlig vægt på fremmedsprog (læs mere her). 

I år afholdes symposiet under overskriften ”Underviserens rolle i styrkelsen af de studerendes akademiske sprogfærdigheder”.

Program

9.30 - 10.00  Registrering og kaffe

10.00 - 10.10  Velkomst ved centerleder Anne Holmen

Formiddagens tema: Sprog på universitetet

10.15 - 11.00  Undervisning og sprog – CIP 2008-2017. Tilbageblik og perspektiv
                        Forhenværende centerleder Birgit Henriksen og nuværende centerleder
                        Anne Holmen

11.15 - 12.00  Indarbejdelse af sprog i studierne
                        Professor Frans Gregersen, Institut for Nordiske Studier og
                        Sprogvidenskab, Københavns Universitet

12.00 - 13.00  Frokost. CIP byder på sandwich og vand

Eftermiddagens tema: Nye ideer til effektiv feedback i undervisningen

13.00 - 13.30  Et redskab til sproglig feedback i skriftlige opgaver
                         Akademisk sprogkonsulent Sophie Swerts Knudsen og Katja Årosin
                         Laursen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed,
                         Københavns Universitet

13.30 - 14.00  Peer feedback – exploring student experiences
                         Akademisk sprogkonsulent Nina Nellemann-Rasmussen, Center for
                         Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

14.00 - 14.15  Kaffepause. CIP byder på kaffe, te, kage og frugt

14.15 - 15.00  Open space: hvordan integrerer vi sprog yderligere i undervisninge
                         på Københavns Universitet?
                         Drøftelse blandt og input fra deltagerne på symposiet                      

15.15 - 16.00  Titel følger
                         Magnus Gustafsson, Chalmers University of Technology, Department of
                         Applied IT, Division for Language and Communication,
                         Gothenburg

16.00  Afsluttende bemærkninger og tak for i dag
            Centerleder Anne Holmen, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed,
            Københavns Universitet