CIP SYMPOSIUM 2012 – Københavns Universitet

CIP > Arrangementer > Tidligere arrangementer > CIP SYMPOSIUM 2012

CIP SYMPOSIUM 2012

Torsdag d. 1. november 2012 afholdtes CIPs femte årlige symposium. Årets tema satte fokus på sprogvurdering i en akademisk kontekst og centrale problemstillinger vedrørende valg af undervisnings- og arbejdssprog på universiteterne og andre højere læreanstalter. Arrangementet var velbesøgt med repræsentanter fra både ind- og udland. Årets hovedoplægsholder var professor emeritus Bernard Spolsky fra Bar-Ilan University. 

”Testing the Language Competence of Professors, or Why Doesn’t the Zoology Department Hire Rhinoceroses to Teach?”

Bernard Spolsky, professor emeritus,

Bar-Ilan University

Dagen hovedoplægsholder var professor emeritus Bernard Spolsky fra Bar-Ilan University. Hans oplæg fokuserede bl.a. på den type testning, som mange universitetsundervisere bliver udsat for med det for øje at sikre deres sproglige kompetencer, når de skal undervise på engelsk.

  • Se hele præsentationen her
  • Se videooptagelse af hele præsentationen her


”Life After Certification: The Formative Aspect of TOEPAS”

Slobodanka Dimova, CIP
Lektor ved CIP Slobodanka Dimova, kunne med sit oplæg fortælle om de første resultater fra sit forskningsprojekt. Et projekt, som har til formål at undersøge, hvordan testresultaterne fra CIPs certificering af universitetsunderviseres engelsksproglige kompetencer, den såkaldte Test of Oral English Proficiency for Academic Staff (TOEPAS) bliver benyttet af de undervisere, der har været igennem den. Slobodanka reflekterede desuden over, hvordan denne viden skal bruges til at forme certificeringen i fremtiden.

  • Se hele præsentationen her
  • Se videooptagelse af hele præsentationen her


"Test og prøver i dansk som andetsprog - Muligheder og begrænsninger i forhold til udviklingen af relevante kommunikationskompetencer"

Karen Lund, Aarhus Universitet
Programmets dansksprogede oplæg blev holdt ved Karen Lund fra Aarhus Universitet. Hendes oplæg var rettet mod en dansk kontekst med fokus på de positive og problematiske aspekter i at bruge CEFR som afsæt, når man udvikler prøver i dansk som andetsprog.

  • Se hele præsentationen her
  • Se videooptagelse af hele præsentationen her

”Language Testing, World Englishes and English as a Lingua Franca: The Case for Evidence-based Change.”

Luke Harding, Lancaster University
Ved dette års symposium havde CIP desuden fået mulighed for at invitere Luke Harding fra Lancaster University. I sit oplæg fokuserede Harding på, hvordan det engelske sprogs rolle som et internationalt sprog kan have og i nogle situationer bør have implikationer for testningen af engelskbrugers kundskaber.

  • Se hele præsentationen her
  • Se videooptagelse af hele præsentationen herPaneldebat om implikationer ved sprogvurdering i en international akademisk kontekst

Symposiet blev afsluttet med en paneldebat, der satte fokus på implikationer ved sprogvurdering i en international akademisk kontekst. Panelet bestod af alle de fire inviterede oplægsholdere samt CIPs centerleder Anne Holmen. Der var ved debatten, ligesom resten af dagen i øvrigt, en stor interesse og deltagelse fra salen.

  • Se videooptagelse af hele paneldebatten her

 

Afslutningsvis rundede Anne Holmen dagen af og takke de fremmødte for et vellykket arrangement.Til toppen