Dansk for internationale medarbejdere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CIP > Kursuskatalog > Dansk for internationa...


Dansk for internationale medarbejdere

CIP tilbyder forskellige danskkurser til internationale medarbejdere på Københavns Universitet. Vi tilbyder også det arbejdsmarkedsrettet danskkursus Dansk for vidensarbejdere til udlændinge der arbejder i Region Hovedstaden.

Dansk for vidensarbejdere - arbejdsmarkedsrettet dansk

Dansk for vidensarbejdere er et arbejdsmarkedsrettet danskkursus der er opbygget af 5 dele på hver 50 lektioner. Deltagerne tilbydes kurset så tidligt som muligt efter deres ankomst til Danmark og arbejdspladsen. Dansk for vidensarbejdere er udviklet til udlændinge med arbejde i Danmark og udbydes under Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lær mere om Dansk for vidensarbejdere - arbejdsmarkedsrettet dansk (på engelsk)

Fortsætterdansk

Hvis dit mål er at fortsætte med en kombination af arbejdsrelateret og samfundsorienteret dansklæring, kan vi tilbyde dig et kursus der i formen følger 'Dansk for Vidensarbejdere'.

Kursusformat: 40 lektioner á 1 ugentlig fremmøde (3 lektioner) + 1 netlektion om ugen (svarer til 2 lektioner) i 2 måneder.

Der bliver arbejdet med både mundtlige og skriftlige opgaver, men fokus er på mundtlighed.

Du kan læse mere om kurset "Fortsætterdansk" og tilmelde dig under CIPs kursuskatalog

Færdig med Dansk for Vidensarbejdere – Hvad er dit næste skridt?

Du må gerne deltage i et af kurserne nedenfor, selvom du ikke har deltaget i Dansk for vidensarbejdere.

Kurserne oprettes, når vi har tilmeldinger nok, og tidspunktet fastlægges i samråd med underviseren og kursisterne.

Kontakt CIP (cip@hum.ku.dk) for mere information om vores dansktilbud.Skal du undervise på dansk?

Hvis dit mål er at undervise på dansk, kan vi tilbyde dig et danskkursus, hvor der bliver lagt vægt på den sprogbrug, der anvendes til fremlæggelse af et fagområde, instruktioner, tilrettelæggelse af gruppearbejde, feedback i undervisningen, udformning af mundtlige og skriftlige eksamensopgaver.

Kursusformat: 24 lektioner, 3 lektioner om ugen. De 2 lektioner er fremmødelektioner og den sidste er en netlektion.

Der bliver arbejdet med både mundtlige og skriftlige opgaver, men fokus er på mundtlighed.

Minimum 7 deltagere. Pris pr. deltager: 5.000 kr.

Mere samtale på dansk?

Hvis dit mål er at fokusere på mundtligt dansk i din arbejdshverdag, fx smalltalk, uformelle og formelle møder og faglige samtaler, kan vi tilbyde dig et kursus hvor vægten ligger på interaktion, det vil sige både lytteforståelse, mundtlig sprogbrug og udtale.

Kursusformat: 24 lektioner, 3 lektioner om ugen. De 2 lektioner er fremmødelektioner og den sidste er en netlektion.

Der bliver arbejdet primært med mundtlige opgaver.

Minimum 7 deltagere. Pris pr. deltager: 5.000 kr.

Et helt andet kursus?

Du kan for eksempel også fortsætte din dansklæring på et af sprogcentrene. Du skal medbringe dit modultestbevis for at sprogcentret kan finde et kursus på det rigtige niveau. Læs mere om din ret til gratis danskundervisning efter de 250 timers Dansk for vidensarbejdere - arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.

Eller noget helt femte?

CIP kan også skræddersy et kursus der bliver tilrettelagt efter dine specifikke ønsker og behov. Kurset kan være et én-til-én-kursus eller med et mindre antal kursusdeltagere. Kursets fokus kan fx være udtale, skriftligt dansk, fx e-mailkorrespondance.
Pris pr. deltager afhængigt af timetal og antal deltagere på holdet.

Individuelt danskkursus

Har du svært ved at sætte tid af til fastplanlagte sprogkurser i en travl hverdag præget af rejser, konferencedeltagelse, publiceringsfrister, undervisning, møder osv. er dette fleksible tilbud den ideelle løsning for dig. Vi skræddersyr et forløb efter dine specifikke behov og tilrettelægger det, så det passer ind i din kalender.

Læs mere om individuelt danskkursus og bestil et forløb i CIPs Kursuskatalog.


Kontakt CIP (cip@hum.ku.dk) for mere information om vores dansktilbud.