Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende – Københavns Universitet

CIP > Kursuskatalog > Kurser for studerende > Skriftligt akademisk e...

Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende

Kursusindhold

Ved gennemførelse af dette kursus i akademisk skriftligt engelsk vil de studerende være i stand til at producere skriftligt akademisk engelsk på C1-niveau som defineret i Common European Framework of Reference (CEFR). De studerende vil udvikle færdigheder i processkrivning som vil gøre dem i stand til at klare skriftlige eksaminer på engelsksprogede kurser på universitetsniveau.

Studerende, der har bestået dette kursus, kan:

  • producere en klar akademisk tekst om et komplekst emne, der har en passende og effektiv struktur.
  • producere tekster selvstændigt med kritisk inddragelse af relevant litteratur.
  • operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, reference, citater og bibliografi.
  • skelne mellem forskellige register og vælge en passende akademisk skrivestil.
  • udvise omfattende og pålideligt greb om det engelske sprog med henblik på at kunne formulere ideer på en præcis, nuanceret og utvetydig måde.
  • udvise et højt grammatisk korrekthedsniveau.

Kurset, der benytter sig af forelæsning, diskussion og peer revision i forbindelse med de skriftlige opgaver, tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov. Af deltagerne forventes selvstudium og læsning af en række obligatoriske tekster, og de forventes ligeledes at trække på læsestof inden for deres egne fagområder i forbindelse med de skriftlige opgaver, der skal afleveres i løbet af kurset.

Link til studieordning

Skema

Kurset strækker sig over 14 uger med 1 ugentlig undervisningsgang á 2 lektioner.

Mere information og tilmelding

Besøg Københavns Universitets kursuskatalog for mere information om kurset og hvordan du tilmelder dig. Spørgsmål vedr. tilmelding stilles til AcademicEnglish@hum.ku.dk, og spørgsmål vedr. kursets faglige indhold stilles til cip@hum.ku.dk