CIPs sprogkurser og sprogstøtte for internationale medarbejdere – Københavns Universitet

CIPs sprogkurser for internationale medarbejdere

CIP tilbyder dansk- og engelsksproglig kompetenceudvikling for universitetets medarbejdere. Centrets sprogkurser spænder over skræddersyede kurser for mindre grupper eller enkeltpersoner til skemalagte kurser, der er åbne for alle ansatte på universitetet. CIP tilbyder desuden at arrangere fora, hvor internationale medarbejdere gratis kan træne deres dansk og møde kolleger på tværs af universitetet.

Danskkurser for internationale medarbejdere

CIPs danskkurser for internationale medarbejdere strækker sig fra forskellige skræddersyede kursusforløb i bl.a. dansk udtale og akademisk dansk til individuelle supervisionsforløb og statsfinansierede modul-danskkurser på alle niveauer. Sidstnævnte arrangeres i samarbejde med Studieskolen. Herudover tilbyder CIP særligt tilrettelagte forløb for mindre grupper af medarbejdere med et specifikt behov.

Læs mere om CIPs danskkurser i kursuskataloget

Engelskkurser for universitetsansatte

CIPs kursuskatalog byder på en række skemalagte engelskkurser, som er åbne for alle ansatte på universitetet. Kurserne er tilpasset deltagernes behov, arbejdssituation og sproglige niveau og er inddelt efter, hvorvidt man er VIP- eller TAP-ansat. CIP tilbyder herudover både individuel sproglig supervision samt skræddersyede sprogtræningsforløb for lukkede hold.

Læs mere om CIPs engelskkurser i kursuskataloget

'Snakke-dansk'-klubben

CIP tilbyder at arrangere fora for internationale medarbejdere, hvor man gratis kan få mulighed for at træne sit dansk uden direkte undervisning. 'Snakke-dansk'-klubben kan fx arrangeres som et ugentligt åbent og uforpligtende møde, hvor internationale medarbejdere på Københavns Universitet får mulighed for at mødes og tale dansk sammen.

Læs mere om 'Snakke-dansk'-klubben i CIPs kursuskatalog Til toppen