Links – Københavns Universitet

Links

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed

På CIPs hjemmeside kan du finde information om både dansk- og engelskkurser for universitetsmedarbejdere samt links til relevant forskning om parallelsproglighed.
www.cip.ku.dk

International Staff Mobility

CIP samarbejder med International Staff Mobility (ISM), som er personalekontoret for internationale medarbejdere på Københavns Universitet. ISM hjælper og rådgiver universitetets internationale medarbejdere og deres familier. 
www.ism.ku.dk 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

På Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration kan du blandt andet finde værktøjet Online dansk, som giver dig mulighed for at øve begynderdansk på nettet.
www.nyidanmark.dk

Sproget.dk

På sproget.dk kan du finde hjælp til retskrivning og grammatik på dansk, information om sproget (fx dialekter og bandeord) samt øvelser og quizzer.
www.sproget.dk

Dansk Sprognævn

Dansk Sprognævn står for den danske retskrivningsordbog og derfor for at følge og registrere sprogets udvikling. På sprognævnets hjemmeside er det muligt at slå op i retskrivningsordbogen, lave sproglige opgaver og læse om nyheder og forskning om udviklingen af dansk.
www.dsn.dk Til toppen