Sprogmakker – Københavns Universitet

Sprogmakker-ordningen

Sprog skal læres, hvor det bruges

Når man som international medarbejder skal lære dansk, er det afgørende med støtte fra kolleger og en arbejdsplads, der skaber mulighed for at bruge dansk i hverdagen. Som inspiration har CIP derfor igangsat en sprogmakker-ordning, der skal gøre det muligt for universitetets internationale medarbejdere at modtage sproglig støtte og vejledning fra dansksprogede kolleger.

CIPs sprogmakker-ordning skal bryde de sproglige vaner

Alle internationale medarbejdere på Københavns Universitet har mulighed for at modtage danskundervisning i CIP. Men det er også vigtigt at få talt dansk uden for sprogundervisningen, hvis man vil opleve en progression i sit sprog. Det kan være svært, hvis man er vant til at bruge engelsk som fælles sprog i hverdagen. Mange internationale medarbejdere vil gerne kunne indgå i de dansksproglige fællesskaber på arbejdet, men det er ofte svært at komme i gang med at tale dansk, hvis man føler sig usikker. Dét kan resultere i, at mange slet ikke kommer i gang med at tale dansk i hverdagen. Samtidig vil de danske kolleger måske heller ikke presse deres internationale kolleger til at tale dansk og tænker, at det er nemmere og hurtigere at kommunikere på engelsk. CIPs sprogmakker-ordning er et forsøg på at bryde disse vaner.

Sprogmakker for en international kollega? Sådan kommer du i gang

Som sprogmakker støtter og vejleder du en internationale kollega i danskindlæringen i hverdagen. Udgangspunktet er, at I kommer fra samme arbejdsplads, så I har let ved at mødes og tale med hinanden.

Din rolle som sprogmakker er helt enkelt jævnligt at tale dansk med din internationale kollega i arbejdstiden og sørge for at inkludere ham eller hende i dansksprogede sammenhænge. I kan fx aftale nogle bestemte tidspunkter, hvor I taler dansk med hinanden og sørge for at holde samtalen på dansk hen over frokosten. Du kan også sende e-mails på dansk med korte spørgsmål eller informationer.

Det er vigtigt, at I har en klar aftale om, hvad makker-ordningen betyder for jer, og at I jævnligt diskuterer forventningerne til hinanden. Sprogmakker-ordningen skal nemlig være gavnlig for begge parter: Ordningen skal hjælpe din internationale kollega til at lære mere dansk, men samtidig også skabe et godt arbejdsmiljø, hvor I har mulighed for at lære noget om hinanden både fagligt, kulturelt og personligt.

Du er velkommen til at kontakte CIPs danskteam, hvis du er interesseret i sprogmakker-ordningen og gerne vil have hjælp til at komme i gang. Vi hjælper dig også gerne med at finde en international kollega, der har brug for en sprogmakker. Læs også mere om konkrete måder at hjælpe din internationale kollega med at lære dansk under Gode råd om danskindlæring

International medarbejder? Få hjælp til at tale dansk i hverdagen

Med CIPs sprogmakker-ordning har du som international medarbejder på Københavns Universitet mulighed for at få tilknyttet en dansk kollega som sprogmakker til at hjælpe dig med at få talt dansk på arbejdet. At indgå i makkerordningen er en aktiv form for sprogindlæring, hvor du kan udvikle dine dansksproglige kompetencer i hverdagen. Sprogmakker-ordningen er altså ikke en erstatning for danskundervisningen, men et supplement, der samtidig styrker det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen.

Du skal selv tage ansvar for, at ordningen med din danske sprogmakker bliver en succes, og I skal begge gøre en aktiv indsats for at efterleve jeres aftaler om at tale dansk med hinanden. Din sprogmakker hjælper og guider dig ved at give dig mulighed for at øve dit dansk og blive rettet og vejledt i din danskindlæring, men det er i sidste ende dig, der skal lære sproget.

Hvis du deltager i CIPs danskkurser, bliver du automatisk tilbudt at deltage i sprogmakker-ordningen. Hvis du ikke deltager i et danskkursus, men gerne vil have en sprogmakker, eller gerne vil høre mere om sprogmakker-ordningen, så kontakt CIPs danskteam, og vi hjælper dig på vej. Du kan læse mere om konkrete forslag til, hvordan man bruger sprogmakker-ordningen og får talt dansk i hverdagen under Gode råd om danskindlæring.