Om sprogstrategisk satsning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CIP > Satsningsområder > Sprogstrategisk satsning > Om sprogstrategisk sat...

Kort om sprogstrategisk satsning

Den sprogstrategiske satsning er et femårigt forskningsunderstøttet udviklingsprojekt på tværs af universitetets fagområder og uddannelsesmiljøer. Udviklingen og implementeringen af satsningens aktiviteter og initiativer bygger på et bredt og forpligtende samarbejde mellem universitets fakulteter. 

Satsningen sætter fokus på sprog med henblik på at styrke de studerendes sproglige kompetencer på flere sprog, herunder både engelsk, tysk, fransk, arabisk, spansk og andre sprog samt dansk som andetsprog. Der er særligt fokus på at implementere forskellige muligheder for relevant sproglig kompetenceudvikling for studerende uden for sprogfagene.

Organisation
Projektet er forankret på Det Humanistiske Fakultet, men omfatter alle universitetets fakulteter og studerende. (Læs mere om sprogsatsningens organisation.)

Udviklingsprocessen
Hvordan forandrer man et universitet?

Sprogsatsningen søger at påvirke udviklingen, således at det i fremtiden bliver naturligt for uddannelsesledelserne at tænke sprog med som en studiekompetence i tilrettelæggelsen af uddannelserne. Det sker dels gennem en omfattende afdækning af behov og dels gennem dialog med de faglige miljøer og konkrete forsøg med pilotprojekter. (Læs mere om udviklingsprocessen.)

Sprogkompetencer
Skal jeg tale som en indfødt og kende hele sprogområdets litteraturhistorie?

Nej, sprogsatsningen arbejder i udstrakt grad med delfærdigheder, så man i stedet for at tage hele sprogpakken med den modersmålstalende eller måske gymnasielæreren som sproglig rollemodel blot kan koncentrere sig om de sproglige forhold, der er nødvendige i forhold til en given funktion. Det kan være detaljer inden for skriftligt engelsk med henblik på at skrive et essay om biokemi, eller det kan være oldgræsk for at læse Platon på originalsproget. På den måde bliver tilegnelse af sprogkompetencer overskuelig og mere tilgængelig. (Læs om sprogsatsningens tilgang til sprog.)

Behovsafdækning
Det ville være herligt, om KU gad udbyde tyskundervisning. Vi går glip af utrolig meget viden, når vi kun støtter os op ad engelsk. Det er en skam. (Statskundskabsstuderende)

Sprogsatsningen søger at afdække behov som dem den statskundskabsstuderende giver udtryk for i citatet herover. Det sker gennem spørgeskemaundersøgelser og dialog med fagmiljøerne. (Læs mere om sprogsatsningens behovsafdækning.)

Pilotprojekter
Kan man lære arabisk på 14 uger?

Erfaringen fra et af sprogsatsningens pilotprojekter er, at man godt kan give de studerende nogle færdigheder i arabisk på et enkelt semester, som de vil kunne bruge i deres studier. Sprogsatsningen har igangsat 37 pilotprojekter på tværs af universitetet. (Læs mere om pilotprojekterne.)

Forskning
Hvad kan vi lære af det?

Sprogsatsningen er forskningsunderstøttet for at sikre, at de sproglige tiltag bliver matchet til de uddannelser, de knytter sig til, og som i sig selv er forskningsbaserede. Samtidig giver forskningsunderstøttelsen mulighed for at indsamle og systematisere viden om både om sprogbehov i uddannelserne og om de løsningsmodeller, der anvendes. (Se oversigter over publikationer og præsentationer, der udspringer af sprogsatsningen.)