Organisation – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CIP > Satsningsområder > Sprogstrategisk satsning > Organisation

Organisation

Sprogstrategisk satsning er forankret på Det Humanistiske Fakultet ved prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen. Projektledelsen varetages af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) ved centerleder Anne Holmen.

I den femårige udviklingsperiode finansieres projektet af udviklingsmidler fra universitetet. Der sigtes på, at de aktiviteter sprogsatsningen sætter i gang kan indlejres i uddannelserne og dermed finansieres via deres budgetter efter afslutningen af sprogsatsnignes projektperiode i 2018.

Styregruppe

En tværorganisatorisk styregruppe sikrer koordinering, ejerskab og mulighed for systematisk videnudveksling på tværs af universitetet. Styregruppen består af repræsentanter fra alle universitetets fakulteter, den centrale studieadministration samt de studerende.

Se kommissorium for Styregruppen (pdf, 3 sider)

Styregruppens sammensætning 1. marts 2016 (pdf)

Formand Jens Erik Mogensen
Prodekan for uddannelse på Det Humanistiske Fakultet

 

 

Vigdis Finnbogadóttir er udnævnt til protektor for Sprogsatsningen

Vigdís Finnbogadóttir For at styrke sprogsatsningens internationale dimension er Vigdís Finnbogadóttir udnævnt til protektor for satsningen. Vigdís Finnbogadóttir er Islands tidligere præsident og nu bl.a. UNESCO-ambassadør for fremme af verdens sproglige forskelligheder, kvinderettigheder og uddannelse.