Pilotprojekter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CIP > Satsningsområder > Sprogstrategisk satsning > Pilotprojekter

Praktiske resultater

Sprogsatsningen har igangsat 37 pilotprojekter om sprog. Se dem her.

Udviklingsmidler til pilotprojekter

I det femårige budget for den sprogstrategiske satsning er der afsat en udviklingspulje på DKK 4.000.000. Midlerne er øremærket til udvikling af nye aktiviteter og initiativer samt til videreudvikling og udbredelse af allerede eksisterende aktiviteter.

Det er således under den sprogstrategiske satsning muligt at finansiere pilotprojekter, der enten er målrettet et enkelt fagområde/fakultet eller går på tværs af flere fakulteter og fagmiljøer. Projekterne udvikler tiltag og undervisningsforløb, som senere vil kunne integreres i uddannelserne og finansieres ad den vej. Dermed skabes et robust grundlag for fremtidens integrering af sprogundervisning og sprogstøttende tilbud i uddannelserne.

Midlerne til pilotprojekter er blevet fordelt af styregruppen for den sprogstrategiske satsning to gange årligt fra 2014-2016. Det fulde beløb i puljen er nu distribueret over 37 pilotprojekter.

  • Projekterne berører tilsammen cirka 4.500 studerende.
  • 10 af pilotprojekterne er egentlige sprogkurser, der står alene. Det er for eksempel kurser i spansk og arabisk til brug i feltarbejde eller kurser i læsefærdighed i tysk og fransk.
  • 27 projekter integrerer sprogaktiviteten i eksisterende undervisningsaktiviteter. Det sker typisk ved at arbejde med en enkelt delfærdighed så som læsefærdighed eller skrivefærdighed. På den måde bliver sprogindsatsen funktionelt styret, og det bliver muligt at placere indsatsen på det punkt i en uddannelse, hvor den er mest relevant, og samtidig dosere den, så den får optimal effektivitet i forhold til ressourcerne.
  • 13 af projekterne arbejder med læsefærdighed i fremmedsprog, 12 med skrivefærdighed, 5 med mundtlig sprogfærdighed og 7 med en kombination af færdigheder.
  • 18 projekter har fokus på akademisk engelsk. Resten arbejder med en lang række af andre sprog: fransk, tysk, spansk, arabisk, kinesisk, latin, oldgræsk og dansk som andetsprog.
  • 7 projekter udbydes til alle studerende på KU. 15 retter sig specifikt mod bachelorniveau og 13 mod kandidatniveau, og endelig er to projekter målrettet Ph.d.-studerende.
  • Fordelingen af projekter på fakulteter er følgende: HUM 14, SUND 8, SCIENCE 6, SAMF 6, JURA 2, TEO 1.

Se flere deltaljer om projekterne her.