Gratis engelsk tegnsætningsworkshop

Tilmeldingen lukkede 1. december ved midnat. Hvis du ønsker at deltage, så skriv en mail til cip@hum.ku.dk.

Kontrollér dine kommaer: Behersk engelsk tegnsætning

“I spent all morning putting in a comma and all afternoon taking it out.” (Oscar Wilde)

Hvornår skal der komma foran that? Og hvad med komma foran which eller who? Er der overhovedet nogen kommaregler på engelsk? Eller er det okay at bruge reglen: When in doubt, leave it out? Er der forskel på the boy’s room og the boys’ room? Hvordan i alverden skal jeg bruge et kolon, eller et semikolon for den sags skyld?

Korrekt tegnsætning er ekstremt vigtig, og der er en række forskelle på engelsk og dansk tegnsætning. Korrekt brug af tegnsætning kan væsentligt forbedre læsbarheden af en tekst. Omvendt, brugt forkert, kan tegnsætning få afsenderen til at fremstå uprofessionel og endda lede til forvirring og misforståelser.

Tegnsætning kan volde problemer, eller som minimum usikkerhed for mange danskere der skriver på engelsk. Så hvis ovenstående spørgsmål har vækket din nysgerrighed – fordi du er usikker på svarene, eller måske er sikker men gerne vil kende reglerne bag – så er denne workshop for dig.

Denne intensive to-timers workshop fokuserer specifikt på de fire typer tegnsætning der har tendens til at volde flest problemer: komma, semikolon, kolon og apostrof. Workshoppen består af en blanding af lærerstyret undervisning, deltagerinput og diskussioner, og deltagerne vil få mulighed for at afprøve deres nye tegnsætningsviden ved hjælp af praktiske øvelser.

Hvem bør deltage i denne workshop:

VIPer og TAPer som gerne vil forbedre deres skrevne engelsk ved at nuancere og perfektionere deres brug af engelsk tegnsætning.

Let’s eat Grandma eller Let’s eat, Grandma? Husk: korrekt tegnsætning redder liv!