Grundkursus for nye ledere (Sprogcentre) 2019

SIRI afholder i år Grundkursus for nye ledere ved Danskuddannelserne.

Grundkursus for nye ledere ved Danskuddannelserne
Torsdag & Fredag den 24. – 25. OKTOBER 2019

Frederik 6’s Hotel, Rugårdsvej 590 | DK-5210 Odense NV

Torsdag 24/10: program kl. 10.00 - 17.00 (ca.) med efterfølgende 3-retters middag, netværksmuligheder og obligatorisk overnatning
Fredag 25/10: program kl. 9.00 - 15.00 (ca.)

Program: Der vil være oplæg ved SIRI, KL og både privat og offentlig sprogcenterleder, samt evt. VIVE. Der vil være en vekselvirkning af oplæg og workshops. Program uploades senere.

Indhold: Ledelses-, styrings- og lovgivningsmæssige rammer i forhold til at drive et sprogcenter 

Formål: Kurset vil berøre emner inden for lovgrundlag, organisering, økonomi og personaleforhold i forbindelse med gennemførelse af danskuddannelser for voksne udlændinge.

Deltagerkreds: Primært afdelingsledere/mellemledere, viceforstandere m.fl. ved sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelser for voksne udlændinge.

Kurset er tænkt som et kursus for nye ledere på området og ledere, der kender området godt, men muligvis ikke har været ledere længe.

Deltagerantal: 25 pers. maks.

Deltagelse koster i 2019 kr. 2.600,00 eksl. moms (inkl. moms 3.250 kr.) og inkluderer kurset, forplejning og overnatning på kursusstedet.
Kursusdeltagerne sørger selv for transport til og fra konferencen.

T
ilmelding er ÅBEN.