Informationsmøder for PD1, PD2, PD3

Informationsmøder om Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 samt Studieprøven

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) afholder Informationsmøder for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2,  Prøve i Dansk 3 samt Studieprøven før prøveterminerne. I efteråret har SIRI ønsket at møderne finder sted uge 43-45.

Målgruppen: for Informationsmøder er alle lærere, der ved den kommende prøvetermin skal varetage opgaven som enten eksaminator eller udpeget censor.
For lærere, der hver prøvetermin varetager denne opgave, forventes der kun deltagelse en gang årligt. Der er på informationsmøderne særligt fokus på bedømmelse.
Fokus: på bedømmelse, så regler overholdes og der arbejdes med at bedømme korrekt og på niveau.

Bemærk:
- antal pladser ca. 50 pers.
- at informationsmøder (bedømmertræning) og  kursus for nye eksaminatorer/censorer ikke er det samme, og derfor ikke erstatter hinanden.

Efteråret 2019: Se planlagte informationsmøder (bedømmertræning) om Prøve i Dansk 1-3 i skemaet nedenfor.
Åbner snarest/Tilmelding sker via :  online tilmeldingsblanket under kursus- og konferenceoversigt.

Mødetype Mødested Dato og tid
Venteliste til: Informationsmøde for Prøve i Dansk 1

Lærdansk Odense
Østergade 32
5000 Odense

6. november 2019
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 2

Clavis Aarhus
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Århus C

30. oktober 2019
kl. 10.00-16.00

Informationsmøde for Prøve i Dansk 2 Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 4
2300 København S
29. oktober 2019
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 3 Clavis Aarhus
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Århus C
24. oktober 2019
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 3 Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 4
2300 København S
28. oktober 2019
kl. 10.00-16.00


Husk at orientere dig på denne side da vi løbende opdaterer.

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på danskproever@siri.dk