Informationsmøder for PD1, PD2, PD3

Informationsmøder om Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 samt Studieprøven

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) afholder Informationsmøder for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2,  Prøve i Dansk 3 samt Studieprøven før prøveterminerne.

Målgruppen for Informationsmøder er alle lærere, der ved den kommende prøvetermin skal varetage opgaven som enten eksaminator eller udpeget censor. For lærere, der hver prøvetermin varetager denne opgave, forventes der kun deltagelse en gang årligt. Der er på informationsmøderne særligt fokus på bedømmelse.
Fokus: på bedømmelse, så regler overholdes og der arbejdes med at bedømme korrekt og på niveau.

Bemærk:
- antal pladser ca. 50 pers.
- at informationsmøder (bedømmertræning) og  kursus for nye eksaminatorer/censorer ikke er det samme, og derfor ikke erstatter hinanden.

Informationsmøder i foråret 2019: Se planlagte informationsmøder (bedømmertræning) om Prøve i Dansk 1-3 i skemaet nedenfor.
Tilmelding sker via online tilmeldingsblanket under kursus- og konferenceoversigt.

Mødetype Mødested Dato og tid
Informationsmøde for Prøve i Dansk 1

Vejle Sprogcenter
Klostergade 4
7100 Vejle
23. april 2019
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 2

Clavis Aarhus
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Århus C

26. april 2019
kl. 10.00-16.00

Informationsmøde for Prøve i Dansk 2 Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 4
2300 København S
25. april 2019
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 3 Clavis Aarhus
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Århus C
24. april 2019
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 3 Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 4
2300 København S
2. maj 2019
kl. 10.00-16.00


Husk at orientere dig på denne side da vi løbende opdaterer.

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på danskproever@siri.dk