Lærerkonference 2018

Som led i efteruddannelsen af underviserne ved danskuddannelserne afvikles en årlig lærerkonference. 

SIRI’s lærerkonference handler i 2018 om kvalitet i den beskæftigelsesrettede danskuddannelse. Den fokuserer på en danskuddannelse under forandring, med ændrede krav til undervisningen og rammerne for undervisningen, med mere beskæftigelsesretning og øget krav til samarbejde med erhvervsliv og kommuner. Konferencen vil stille skarpt på kvaliteten i danskuddannelserne, og på hvordan forskellige udfordringer konkret kan håndteres i undervisningen. Oplæg i plenum vil skabe en ramme for videre diskussioner i workshops, hvor deltagerne kan reflektere, diskutere og arbejde med didaktiske tilgange til forskellige emner.

Lærerkonferencen afholdes 29. - 30. november 2018 på Best Western Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1 i Svendborg.
Torsdag d. 29/11 program kl. 10.00 - 17.00 (ca.) derefter obligatorisk middag og overnatning
Fredag d. 30/11 program kl. 9.00 - 13.00 (ca.), med efterfølgende frokost-sandwich

Detaljeret program kan hentes her.
Workshopoversigt med flere detaljer hentes her.

Slides fra konferencen er tilgængelige på SIRIs hjemmeside.

Deltagelse koster i 2018 kr. 2.000,00 eksl. moms (inkl. moms 2.500 kr.) og inkluderer konference, forplejning og overnatning på kursusstedet.
Kursusdeltagerne sørger selv for transport til og fra konferencen.
Tilmelding  er lukket.