Oversigt - Møder og kurser PD1-3 og SP

Kontakt vedr. CIPs efteruddannelses-program under SIRI:
Kursuskoordinator: Sara Gram-Hanssen
E-mail: efteruddannelse@hum.ku.dk