Studies in Parallel Language Use

The CIP series Studier i Parallelsproglighed (Studies in Parallel Language Use) is published as part of the peer-reviewed series Københavnerstudier i tosprogethed (Copenhagen Studies in Bilingualism), which is published by the Faculty of Humanities at the University of Copenhagen. The printed editions of the series are distributed by the Faculty of Humanities, Publi©Kom.

Publi©Kom
Karen Blixens Vej 4, 2300 København S
Room 11a-0-02
Tel. 35 32 91 61
publikom@hum.ku.dk
Direct link to the webshop: http://www.webshophum-dk.ku.dk/

From November 2015 new and future volumes of the series will be distributed as free e-books on this website. 


Volume C10 (2020)

Eva Bramm. 
Snakker nej Dansk Bilka, kun arbejde.
The Series Studies in Parallel Language Use, volume C10, Copenhagen Studies in Bilingualism.
ISBN: 978-87-93510-09-8, ISSN: 0901-9731

You can download C10 for free here.

Volume C9 (2016)

Marta Kirilov og Anne Holmen (ed). 
This anthology on Cultural learning contains six articles with different angles to cultural learning. All articles are in Danish. The introduction written by Marta Kirilova and Anne Holmen is followed by articles written by Karen Risager, Uffe Kasper Rasmussen, Kristine Rode Larsen and Julie Valvik.
The series Studies in Parallel Language Use, volume C9, Copenhagen Studies in Bilingualism.
ISBN: 978-87-91621-90-1, ISSN: 0901-9731
You can download volume C9 for free here


Volume C8 (2015)

Pete Westbrook
Talk About Mouth Speculums: Collocational Competence and Spoken Fluency in Non-Native English-Speaking University Lecturers.
The series Studies in Parallel Language Use, volume C8, Copenhagen Studies in Bilingualism. ISBN: 87-91621-68-2, ISSN: 0901-9731
You can download volume C8 for free here


Volume C7 (2015) in Danish

Camilla Falk Rønne Nissen
A parallel use in reality – an ethnographic study of language use in two courses taught in English at SCIENCE and SUND, University of Copenhagen. Studier i Parallelsproglighed, volume C7, Københavnerstudier i tosprogethed.
ISBN: 87-91621-62-3, ISSN: 0901-9731.


Volume C6 (2014) in Danish

Stine Myssing Odgaard
“It is not a language you can just pick up” – a study into the need for courses in academic Danish for students with Danish as a second language at the Department of Cross-Cultural and Regional Studies at the University of Copenhagen.
Studier i Parallelsproglighed, volume C6, Københavnerstudier i Tosprogethed.
ISBN: 87-91621-60-7, ISSN: 0901-9731.


Volume C5 (2013) - in Danish

Anna Kristina Hultgren
Parallelsproglighed på danske universiteter: En statusrapport 2013
Studier i Parallelsproglighed, volume C5, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 87-91621-61-5, ISSN 0901-9731.


Volume C4 (2013) - in Danish

Katja Årosin Laursen
"Det er sprogligt - selv hvor du ikke lægger mærke til det". En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet
Studier i Parallelsproglighed, volume C4, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 87-91621-57-7, ISSN 0901-9731.


Volume C3 (2011) - in English

Lotte Eggert Kiil
Danish University Students' Use of Code-Switching During English-Medium Instruction - A case study of two English-medium courses at The Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen.
Studier i Parallelsproglighed, volume C3, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 9788791621499, ISSN 0901-9731. The book costs DKK 125 excl. VAT and postage.


Volume C2 (2010) - in Danish

Anne Sofie Jakobsen
"Ellers er det bare lige ud af landevejen" - en interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU.
Studier i Parallelsproglighed, volume C2, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 8791621399, ISSN 0901-9731. The book costs DKK 125 excl. VAT and postage.Volume C1 (2009)
- in Danish

Tina Skriver Didriksen
Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter - en empirisk undersøgelse af danske førsteårsstuderendes holdninger og indgangskompetencer.
Studier i Parallelsproglighed, volume C1, Københavnerstudier i Tosprogethed
ISBN 8791621240, ISSN 0901-9731. The book costs DKK 125 excl. VAT and postage.