Publications

 1. Holmen, A. (2018), Shaping a multilingual language policy: Gatekeepers and drivers of change. In M. Sineer, F. M. Hult & T. Kupisch, Language policy and language acquisition planning (pp. 137-157). Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-75963-0_8
 2. Holmen, A. & Risager, K. (2018). Det flersprogede danske universitet. In T. K. Christensen et al. (Eds.), Dansk til det 21. århundrede – sprog og samfund (pp. 153-170). U Press.
 3. Larsen, S. & Holmen, A. (2017). Towards more languages for more students at the University of Copenhagen: The interplay between local and global drivers of change. CASALC Review, 2, 132-144.
 4. Kling, J., Larsen, S. & Thomsen, S. (2017). The need for focused literacy training in the medical school curriculum: A cross-sectional study of undergraduate students. Education Research International. https://doi.org/10.1155/2017/7273824
 5. Holmen, A. (2016). Dansk som akademisk sprog for nordiske studerende [Danish as academic language – the case of Nordic students]. In T. Breivig (Ed.), Sprog i Norden, 37-48.
 6. Kamper-Jørgensen, M., Kayser, L., & Laursen, K. Å. (2016). Formativ feedback styrker skriftlighed hos studerende fra It og Sundhed [Formative feedback strengthens students’ writing skills at IT & Health. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 21(11), 147-157.
 7. Larsen, S., Daryai-Hansen, P. & Holmen, A. (2016). Flersproget internationalisering på Københavns Universitet og Roskilde Universitet – andre sprog end engelsk [Pluralingual internationalisation at the University of Copenhagen and Roskilde University – other languages than English]. Sprogforum, 62, 51-57.
 8. Holmen, A. (2015). Parallel language strategy. In N. Van Deusen-Scholl & S. May (Eds.), Second and foreign language education. Encyclopedia of language and education (3rd ed., pp. 1-11). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02323-6_26-1
 9. Holmen, A. (2015). Linguistic diversity among students in higher education: A resource in a multilingual language strategy? In A. H. Fabricius & B. Preisler (Eds.), Transcultural interaction and linguistic diversity in higher education: The student experience (pp. 116-141). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
 10. Holmen, A. (2014). “Being Bilingual Means Being a Foreigner”: Categorizing linguistic diversity among students in Danish higher education. HERMES - Journal of Language and Communication in Business, 53, 11-24. http://dx.doi.org/10.7146/hjlcb.v27i53.20947
 11. Daryai-Hansen, P. & Kirilova, M. (forthcoming 2018). Plurilingual internationalization in Danish higher education. International Journal of Bias, Identity and Diversities in Education.
 12. Holmen, A. (in press). Language policy and multilingual practices at University of Copenhagen. Language policy at German universities. Hochschulrektorenkonferenz.