'Domain Loss' in Danish: Rhetoric or Reality?

Projektbeskrivelse

Som et led i en omfattende internationalisering af det højere uddannelsessystem bruges engelsk nu i stigende grad på danske universiteter, især i de hårde videnskaber. Dette har fået debatten om ‘domænetab' til at genopblusse. Ved 'domænetab' forstås at det engelske sprog inden for visse områder, som bl.a. videnskab, efterhånden bliver så udbredt at dansk mister status og forvises til mindre prestigiøse domæner, såsom hjemmet, eller at det til sidst helt dør ud. Desuden siges det at true demokratiet da videnskabelige emner kun bliver forståelige for en engelsktalende elite. På trods af debattens intensitet er viden om området imidlertid begrænset.

Formålet med dette forskningsprojekt har været at bidrage til en dybere forståelse af begrebet 'domænetab' og mere generelt til sociolingvistisk teoridannelse om globaliseringens indflydelse på sproglige og samfundsmæssige forhold i nationalstaten. Forskningens resultater kan rent praktisk kunne bruges som grundlag for eventuel politisk beslutningstagning på området.

Projektdeltagere

Projektet blev udført af Anna Kristina Hultgren på et toårigt individuelt postdocstipendium.

Finansiering

Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Projektperiode

1. maj 2010-30. april 2012