EQUiiP

Europæisk projekt understøtter internationalisering af højere uddannelse
Københavns Universitet deltager sammen med seks andre europæiske universiteter i et tre-årigt Erasmus+ projekt – EQUiiP –  Educational Quality at Universities for inclusive international Programmes. Projektets formål er at udvikle undervisningsmoduler som uddannelsesudviklere kan anvende når de arbejder sammen med universitetets undervisere om udviklingen af internationale uddannelser. Projektet blev skudt i gang ved et møde på Glasgow Caledonian University i oktober.

Internationalisering af højere uddannelse
Universiteternes internationalisering har betydet en større forskellighed blandt studerende og undervisere, og det stiller nye krav til undervisere og studieansvarlige som ud over deres respektive fag- eller disciplinekspertise også har brug for at udvikle nye færdigheder og kompetencer inden for dette felt. Det samme gælder uddannelsesudviklere og andre med ansvar for at uddanne underviserne. ”Vi er meget tilfredse med at få denne mulighed for i fællesskab at udvikle det pædagogiske træningsmateriale, som er stærkt efterspurgt – ikke bare på Københavns Universitet men på alle videregående uddannelser”, siger professor Anne Holmen, leder af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) ved Københavns Universitet.  Når projektet er afsluttet, vil disse moduler være tilgængelige på en åben platform sådan at de kan blive inkorporeret i eksisterende kurser eller andre støttefunktioner for universiteternes undervisere på tværs af Europa.

EQUiiP partnere
EQUiiP projektet er et strategisk partnerskab der består af syv europæiske universiteter med erfaring inden for kompetenceudvikling af underviserne. EQUiiP bygger på resultaterne af IntlUni, et Erasmus Akademisk Netværk som blev koordineret på Aarhus Universitet 2012-15 (www.intluni.eu).

Projektpartnerne er Aarhus Universitet; Université de Bordeaux, Frankrig; Universidad Complutense de Madrid, Spanien; Københavns Universitet; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Tyskland; Glasgow Caledonian University, United Kingdom; og Rijksuniversiteit Groningen, Holland.

Yderligere information om EQUiiP projektet kan fås hos Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, joyce@hum.ku.dk eller Annette Pedersen, TEACH annettep@hum.ku.dk samt ved projektkontoret på Rijksuniversiteit Groningen equiip@rug.nl.