Lytteforståelse hos internationale medarbejdere

Projektbeskrivelse

Charlotte Øhrstrøm fokuserer i sit ph.d.-projekt på lytteforståelse hos internationale medarbejdere i danske virksomheder. Formålet med projektet er at undersøge i hvilke situationer, de internationale arbejdstagere føler et behov for at forstå dansk, samt hvordan de takler disse situationer. Hun kombinerer forskellige kvalitative metoder, så som, interviews, observationer og selvoptagelser, think-a-louds og stimulated recalls for at (nærme sig en forståelse af)opnå viden om? både de mentale og sociale processor og oplevelser, der knytter sig til at lære at lytte på et andetsprog.

Projektdeltagere

Ph.d-projektet udføres af Charlotte Øhrstrøm

Finansiering

Projektet er en offentlig erhvervsPhD og er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation samt Københavns Universitet. Ydermere er projektet udformet som et samarbejde mellem Center for Tosprogethed og Interkulturalitet (UC2)UC2, ved Professionshøjskolen UCC og Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) ved Københavns Universitet.

Periode

Projektet løber frem til slutningen af 2015.