Teacher cognition: undervisere på engelsksprogede kurser på LIFE

Projektbeskrivelse

Dette projekt undersøger hvordan underviseradfærd og undervisningspraksisser på engelsksprogede kurser på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet kan beskrives af fastansatte undervisere med dansk som modersmål, som underviser på engelsk. Disse undervisere er blevet certificeret efter en intern færdighedstest, som viser, at de har de nødvendige engelskkundskaber til at håndtere de kommunikative krav på kandidatniveau.
Meget af det aktuelle fokus på forskningen angående ændringen mod engelsksproget undervisning på videregående uddannelser i ikke-engelsktalende lande har fokuseret på interessenternes holdninger, de studerendes parathed og konsekvenserne for undervisningen og indlæringen.

Denne undersøgelse søger at afdække underliggende teacher cognitions i forhold til faglig identitet, faglig ekspertise og faglig myndighed i forhold til at undervise uden for ens modersmål, samt overveje kompensationsstrategier, sproglige og didaktiske, der anvendes i engelsksproget undervisning.

Resultaterne af denne undersøgelse vil forsøge at kaste lys over underviseres behov på videregående uddannelser.

 

Projektdeltagere

Ph.d-projektet udføres af Joyce Kling Soren

Finansiering

Projektet er samfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Det Humanistiske Fakultet, KU og CIP.

Periode

Fra februar 2010 til april 2013.