Students' Perceptions of the English of Academics (SPEAC)

Beskrivelse

SPEAC-projektet (Students' Perceptions of the English of Academics) undersøger universitetsstuderendes opfattelse af deres underviseres sproglige kompetence og hvordan denne kan påvirke deres opfattelse af de samme underviseres faglige og undervisningsmæssige kompetence. Undersøgelsen baseres på data indsamlet på Copenhagen Business School (CBS). De studerendes opfattelser sammenlignes med bedømmelser af undervisernes engelskkundskaber foretaget af en gruppe ekspertbedømmere, samt med undervisernes egne vurderinger af deres engelskfærdigheder.

Deltagere

Christian Jensen, Centre for Internationalisation and Parallel Language Use
Louise Denver, Copenhagen Business School
Inger M. Mees, Copenhagen Business School
Charlotte Werther, Copenhagen Business School

Resultater


Denver, L., Jensen, C., Mees, I., & Werther, C. (2009). English as a medium of instruction in higher-level education: an interim report on a project at the Copenhagen Business School. I Farø, K., Holsting, A., Larsen, N., Mogensen, J. E., & Vinther, T. (red.). Sprogvidenskab i glimt: 70 tekster om sprog i teori og praksis (s. 377-384). Odense: Syddansk Universitetsforlag. 

Denver, L., Jensen, C., Mees, I., & Werther, C. (2010). "Ingen engelskkurser, tak!". Sprogforum, 46.

Jensen, C., Denver, L., Mees, I. M., & Werther, C. (2011). Students' and Teachers' Self-assessment of English Language Proficiency in English-Medium Higher Education in Denmark - a Questionnaire Study. I B. Preisler, I. Klitgård & A. H. Fabricius (eds) Language and Learning in the International University. From English Uniformity to Diversity and Hybridity (Languages for Intercultural Communication and Education), 19-38. Bristol: Multilingual Matters.

Denver, L., Jensen, C., Mees, I. M., & Werther, C. (in press). Ekspertevalueringer - det bedste bud. Sprogforum 51. 5 pages.

Jensen, C., Denver, L., Mees, I. M., & Werther, C. (forthcoming). Students' attitudes to lecturers' English in English Medium Instruction. 26 pages.