Fem forskningsområder i CIP

Centrets forskning falder inden for fem hovedområder, som alle bidrager til at opfylde centrets overordnede formål om at undersøge sproglige forhold af betydning for universitetets parallelsproglige behov og praksis. Klik på overskrifterne for at læse mere om de enkelte forskningsområder. 

Parallelsprog i praksis

Forskning i historiske og institutionelle betingelser for sprogvalg og de kommunikative og sociale konsekvenser af dette valg.

Fremmed- og andetsprogstilegnelse og -undervisning

Forskning i universitetsansatte og -studerendes sprogtilegnelse og i fremmed- og andetsprogsundervisning med henblik på hensigtsmæssig tilrettelæggelse af undervisning. Forskningen kan både understøtte tilrettelæggelsen af sprogkurser og indholdsundervisning.

Sprogpolitik

Forskning i sprogpolitiske beslutninger på universitetet og konsekvenserne af disse, herunder det dansks status som videnskabssprog og inddragelse af andre sprog end dansk og engelsk i parallelsprogstrategien.

Sprog og fagligt læringsudbytte

Forskning i forhold af betydning for de studerendes faglige udbytte af undervisningen, herunder især de studerendes sproglige kompetencer og underviserens sproglige og didaktiske kompetencer.

Testning af sproglige kompetencer i en akademisk kontekst

Forskning i testning af studerendes og underviseres kompetencer i akademisk engelsk og dansk, herunder forhold af betydning for certificering af sproglige kompetencer.