Andre aktiviteter i CIP

- Hvad kan vi tilbyde ud over sprogkurser?


Ud over sprogkurser og tilbud om skræddersyede forløb og individuel sproglig supervision, tilbyder vi også en række andre aktiviteter. Listen nedenfor er ikke udtømmende, og du eller din afdeling er altid velkommen til at kontakte os med en forespørgsel på hjælp til jeres specifikke behov, ønsker og idéer.

Eksempler på aktiviteter:


Foredrag og oplæg
CIPs medarbejdere kommer gerne ud og holder et foredrag/oplæg om de emner, CIP arbejder med. Oplægget tager udgangspunkt i deltagernes ønske til et tema inden for dansk og engelsk sprogbrug på universitetet. Typiske temaer kan variere fra at handle om en generel introduktion af CIP til at omhandle mere specifikke emner inden for CIPs forskning og tilbud.


Gå-hjem-møder, workshops, seminarer og lign.
CIP tilrettelægger gerne korte inspirationsmøder, workshops og lignende for en afdeling, et institut eller et fakultet. Indholdet tilrettelægges ud fra deltagernes ønske til et specifikt tema inden for dansk og engelsk sprogbrug på universitetet. Et eksempel kunne for eksempel være overgangen fra dansk sprogbrug til en stigende grad af engelsk sprogbrug, i undervisningssammenhæng såvel som i administrationssammenhæng.

CIPs medarbejder giver typisk et indledende oplæg, som kan være med til at starte og strukturere den efterfølgende debat eller erfaringsudveksling mellem deltagerne.


Hold dit sprog ved lige - deltag i en gruppe med kolleger fra dit fagområde

CIP arrangerer små grupper, hvor medarbejdere inden for samme fagområde får mulighed for at mødes nogle gange over en periode og tale om deres fagområde på engelsk eller dansk.

Formålet med grupperne er at give mulighed for, at universitetets ansatte løbende kan få hjælp til at vedligeholde og styrke deres faglige engelskkundskaber, og at universitetets internationale medarbejdere kan få mulighed for forbedre og holde deres akademiske dansk ved lige. Fokus er på styrkelse og vedligeholdelse af deltagernes mundtlige sprogfærdigheder, særlig i forhold til styrkelse af udtale/intonation, en mere flydende dialog, det akademiske ordforråd og grammatisk korrekthed.

Forløbets omfang og indhold aftales med den enkelte gruppe. En medarbejder fra CIP koordinerer og deltager i gruppens møder og fungerer som en sproglig vejleder, der hjælper gruppens medlemmer med at holde fokus på at styrke deres sproglige udvikling.


Fokus på CIPs forskningsarbejde

Ud over de aktiviteter, som er nævnt her i CIPs kursuskatalog, afholder vi også løbende en række arrangementer, som knytter sig til vores forskningsarbejde. Vi afholder blandt andet en årlig konference i efteråret, hvor vi dels sætter fokus på CIPs arbejde med parallelsproglighed, dels inviterer internationale gæsteforelæsere.

Du kan følge med i CIPs forskningsrelaterede aktiviteter ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på cip@hum.ku.dk.


Oversættelse og sproglig revision

CIP tilbyder ikke hjælp til oversættelse af danske og engelske tekster. I stedet henvises der til universitetets Oversættelsescenter, som tilbyder professionel oversættelse, tekstproduktion og sprogrevision inden for de fleste sprog. Oversættelsescentret står blandt andet for at redigere og udvikle universitetets dansk-engelsk/engelsk-danske web-baserede ordbog KUlex i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, KU.

Oversættelsescentret kan kontaktes på:
Tlf. +45 35 32 85 90
E-mail: oc@hum.ku.dk
Til toppen