Introduktion til arabisk sprog og kultur med feltarbejde – Københavns Universitet

CIP > Kursuskatalog > Kurser for studerende > Introduktion til arabi...

Introduktion til arabisk sprog og kultur med feltarbejde

Efterår 2016
15 ECTS, enkeltstående tilvalg

Er du interesseret i Mellemøsten? I arabisk kultur? I arabisk sprog?
Så er der nu et arabisk sprogkursus, der både giver dig en grundlæggende introduktion til arabisk kultur og sprog samt en indføring i at udføre feltarbejde. Kurset benytter i den sammenhæng de mellemøstlige miljøer i København som en ressource.

Målgruppe

Kurset retter sig mod alle studerende uden forhåndskendskab til arabisk, der ønsker at kombinere tilegnelsen af mundtligt og skriftligt arabisk på basalt niveau med en praktisk anvendelse af sproget i form af feltarbejde.

Feltarbejde i København

De studerende vil skulle opsøge arabisktalende miljøer/personer i København for herigennem at bringe sproget i anvendelse og foretage indsamling af gloser.

Undervisning

To tredjedele af undervisningen har fokus på sprogtilegnelse og en tredjedel af undervisningen har fokus på antropologiske tilgange.

Det ugentlige undervisningsomfang:

  • Fire ugentlige lektioner i sprog
  • To ugentlige lektioner i antropologi og feltarbejde

Den sproglige del af kurset består af tilegnelse af det arabiske alfabet, simple skrive- og læseøvelser og samtaleøvelser om basale emner. Undervisningen i talt dialekt tager udgangspunkt i egyptisk dialekt. Kurset giver også en indføring i forskellene mellem talt arabisk dialekt og standardarabisk.

Kendskab til antropologiske tilgange opnås gennem læsning af artikler, oplæg fra underviseren samt diskussion af erfaringer fra gennemført feltarbejde.

Undervisningssprog

Sprogforløbet undervises på dansk. Antropologiforløbet undervises på engelsk. Eksamenssproget kan være engelsk eller dansk samt arabisk.

Søg information om kurset ved kursustilmelding i kurser.ku.dk