Præsentationsteknik på engelsk for BA-studerende – Københavns Universitet

CIP > Kursuskatalog > Kurser for studerende > Præsentationsteknik på...

Præsentationsteknik på engelsk for BA-studerende

Kurset udbydes til alle internationale og danske BA-studerende på Københavns Universitet.

De studerende vil udvikle færdigheder inden for præsentationsteknik på engelsk, som vil gøre dem i stand til at gennemføre mundtlige eksaminer på engelsk på universitetsniveau. Ved gennemførelse af dette mundtlige præsentationsteknikkursus vil de studerende være i stand til at give en velstruktureret præsentation på engelsk og tale engelsk på et niveau, der nærmer sig C1-niveauet som defineret i Common European Framework of Reference (CEFR).

Undervisningen er interaktionsbaseret med holddiskusioner og præsentationsøvelser med udgangspunkt i den enkelte studerendes behov. Derfor kræver kurset en del obligatorisk læsning inden for de studerendes individuelle fagområder for at udvide deres fagspecifikke ordforråd, og det forventes, at de studerende baserer deres mundtlige præsentationer på, hvad de læser inden for eget fagområde.

Aktiv deltagelse i kurset forventes, og de studerende forventes at deltage i holddiskussionerne, gennemføre en række præsentationsøvelser i løbet af kurset og til sidst gennemføre en præsentation ved den mundtlige eksamen.

LINK til Studieordning

Skema

Kurset strækker sig over 14 uger med en ugentlig undervisningsgang a 2 lektioner.

Mere information og tilmelding

Besøg Københavns Universitets kursuskatalog for mere information om kurset og hvordan du tilmelder dig. Spørgsmål vedr. tilmelding stilles til AcademicEnglish@hum.ku.dk, og spørgsmål vedr. kursets faglige indhold stilles til cip@hum.ku.dk