Skriftligt akademisk engelsk 7,5 ECTS – Københavns Universitet

CIP > Kursuskatalog > Kurser for studerende > Skriftligt akademisk e...

Skriftligt akademisk engelsk (7,5 ECTS)

Dette kursus udvikler og forbedrer de akademiske skrivekundskaber på engelsk hos BA-studerende og internationale udvekslingsstuderende.

Ved gennemførelse af dette kursus i akademisk skriftligt engelsk vil de studerende være i stand til at producere skriftligt akademisk engelsk der nærmer sig et C1-niveau som defineret i Common European Framework of Reference (CEFR). De studerende vil udvikle færdigheder i processkrivning som vil gøre dem i stand til at klare skriftlige eksaminer på engelsksprogede kurser på universitetsniveau.

Kurset tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov med interaktive klassediskussioner og fagfællebedømte skriftlige aktiviteter. I løbet af kurset skal den studerende aflevere opgaver på akademisk engelsk som er repræsentative for den studerendes fag. Aktiv deltagelse og en del selvstudium forventes. For at opnå det fulde udbytte af kurset kræves der en del obligatorisk læsning (relevant grammatik), og det forventes at den studerende vil benytte læsning fra sit eget felt til at færdiggøre individuelle opgaver. Deltagelse i den første undervisningsgang er meget vigtig da der her gives vigtig information om kursets indhold og struktur. Begreber som afsnit og kernesætninger, som er grundlæggende for akademisk skrivning, vil også blive gennemgået den første undervisningsgang.

LINK til Studieordning

Skema

Kurset består af 1 ugentlig undervisningsgang a 2 lektioner, i alt 12 lektioner.

Mere information og tilmelding

Besøg Københavns Universitets kursuskatalog for mere information om kurset og hvordan du tilmelder dig. Spørgsmål vedr. tilmelding stilles til AcademicEnglish@hum.ku.dk, og spørgsmål vedr. kursets faglige indhold stilles til cip@hum.ku.dk.