Workshop i skriftligt akademisk engelsk – Københavns Universitet

CIP > Kursuskatalog > Kurser for studerende > Workshop i skriftligt ...


Workshop i skriftligt akademisk engelsk (2,5 ECTS)


Denne workshop udvikler og forbedrer de akademiske skrivekundskaber på engelsk hos BA-studerende og internationale udvekslingsstuderende

Ved gennemførelse af denne workshop i skriftligt akademisk engelsk vil de studerende være i stand til at producere et velstruktureret skriftligt akademisk engelsk. De studerende vil desuden udvikle færdigheder i processkrivning som vil gøre dem i stand til at klare skriftlige eksaminer på engelsksprogede kurser på universitetsniveau.

Kurset tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov med interaktive klassediskussioner og fagfællebedømte skriftlige aktiviteter. I løbet af kurset skal den studerende aflevere 1 opgave på akademisk engelsk som er repræsentativ for den studerendes fag. Aktiv deltagelse og en del selvstudium forventes.

LINK til Studieordning

Skema

4 undervisningsgange a 2 lektioner hvert semester.

Mere information og tilmelding

Besøg Københavns Universitets kursuskatalog for mere information om kurset og hvordan du tilmelder dig. Spørgsmål vedr. tilmelding stilles til AcademicEnglish@hum.ku.dk, og spørgsmål vedr. kursets faglige indhold stilles til cip@hum.ku.dk.

Bemærk venligst, at studerende fra Det Humanistiske Fakultet ikke kan indskrive sig på dette kursus.