Praktisk vedrørende kursusdeltagelse

Tilmelding

Tilmelding sker via den elektroniske tilmeldingsblanket, som findes under kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus.

Husk at tilmelding til CIPs kurser skal være godkendt af din leder.

Du er altid velkommen til at sende en e-mail (cip@hum.ku.dk) eller ringe til os for at høre, om der er plads på kurset og.

Først-til-mølle

Når tilmeldingsfristen for det enkelte kursus udløber, vil de tilmeldte blive optaget efter først-til-mølle princippet. Hvis der ikke er plads til alle tilmeldte, vil vi oprette en venteliste og sætte et nyt hold i gang, når der er tilmeldinger nok.

Vi prøver så vidt muligt at oprette hold nok til løbende at kunne dække de aktuelle behov på Københavns Universitet.

Optagelse

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en kvittering for at du har tilmeldt dig via e-mail.

Efter tilmeldingsfristen til det enkelte kursus sender vi en endelig bekræftelse pr. e-mail til alle kursusdeltagerne sammen med de praktiske oplysninger vedrørende kurset. Du vil modtage den endelige bekræftelse på, om du er optaget på kurset senest 14 dage før den planlagte kursusstart.

HUSK: Du er først tilmeldt kurset, når du har modtaget den endelige bekræftelse.

Betaling

CIP fremsender en elektronisk faktura til deltagerens ansættelsessted. Fakturaen skal betales senest 14 dage efter modtagelse. Kursusafgiften dækker materiale med mindre andet er anført i kursusbeskrivelsen.

Kursusbevis

Der udstedes et kursusbevis ved minimum 80 % deltagelse medmindre andet er anført i kursusbeskrivelsen.

Aflysning og afbud

Der undervises ikke i ferier og på helligdage.

CIPs kurser gennemføres kun under forudsætning af tilstrækkelig tilmelding. CIP forbeholder sig derfor ret til at aflyse et kursus, hvis der er for få tilmeldte. En eventuel aflysning vil blive meddelt de tilmeldte hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du skriftligt afmelde dig kurset senest 14 dage før kursusstart. Hvis afmelding sker senere end dette, forfalder den samlede kursusafgift til betaling.

Individuelle forløb skal afsluttes inden for en på forhånd aftalt periode. Lektioner, der ikke er afholdt inden for den aftalte periode grundet manglende reaktion på henvendelser fra CIP, gentagne afbud eller udeblivelser fra kursistens side, vil frafalde uden refusion.