Skræddersyede kursusforløb

CIP udvikler og tilbyder skræddersyede forløb som retter sig mod videnskabelige ansatte såvel som administrative ansatte. Kurserne arrangeres som lukkede hold, fx for en mindre gruppe medarbejdere inden for samme fagområde i en afdeling, på et institut eller på et fakultet. Forløbene er skræddersyede til de ansattes faglighed, sproglige niveau og behov samt i forhold til deres undervisning, publicering og arbejdssituation generelt.

BEMÆRK at vi også tilbyder individuel sproglig supervision - læs mere om CIPs individuelle sproglige supervision.

CIP tilbyder også skræddersyede forløb for studerende på KU. Dette kan eksempelvis være i form af kurser der skal klæde de studerende bedre på til at modtage engelsksproget undervisning samt holde oplæg og eksaminer på engelsk.


Eksempler på allerede afholdte skræddersyede kursusforløb

CIP har afholdt en række særligt tilrettelagte sprogtræningsforløb for TAP- såvel som VIP-ansatte samt studerende. Herunder er listet eksempler på skræddersyede kurser inden for de tre målgrupper:


Planlæg et skræddersyet kursusforløb

Er du eller din afdeling interesseret i at høre mere om mulighederne for et skræddersyet sprogtræningsforløb, er I meget velkomne til at kontakte os for et tilbud. Vi holder også gerne et uforpligtende møde med jeres afdeling, hvis I har brug for hjælp til at få afklaret, hvilken form for sproglig kompetenceudvikling, I kunne have udnytte af. I alle vores skræddersyede forløb indgår desuden en individuel behovsafdækning og niveaufastsættelse forud for kursusstart.

Skriv til os på cip@hum.ku.dk