Eksempler på skræddersyede kursusforløb for studerende

Herunder kan du se eksempler på skræddersyede kursusforløb for studerende:

  • Akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog

    Kurset har til formål at forbedre studerende med dansk som andetsprogs akademiske sprogfærdigheder på dansk for at gøre det lettere at studere og højne det faglige udbytte på universitetsstudiet.

  • Kursus i præsentationsteknik på engelsk

    Formålet med kurset er at forbedre de studerendes evne til at præsentere projekter på engelsk. Forløbet sætter fokus på, hvad man skal være særligt opmærksom på, når man fremlægger på et andet sprog end dansk (her engelsk) samt giver de studerende en række redskaber til dette. Herudover hjælper forløbet de studerende med at blive mere sikre i at arbejde på engelsk samt med at blive opmærksomme på nogle individuelle sproglige problemer, som de desuden vil få anbefalinger til, hvordan de kan rette op på.

  • Introduktionsforløb til diagnosticering af engelsksproglige behov samt forberedelse til undervisning på engelsk

    Formålet med forløbet er at diagnosticere de studerendes engelsksproglige behov samt forberede dem til undervisning på engelsk. Dermed er håbet at kunne tiltrække flere danske studerende til engelsksprogede kandidatuddannelser, men samtidig sikre at de studerendes udbytte af undervisningen øges, og risikoen for forsinkelse og frafald mindskes.