Eksempler på skræddersyede kursusforløb for TAP-ansatte

Herunder kan du se eksempler på skræddersyede kursusforløb for TAP-ansatte:

  • Kursus inden for det studieadministrative område i engelsk kommunikation og terminologi med særligt fokus på den administrative terminologi for Københavns Universitet

    Er blandt andet blevet udbudt for en hel TAP-gruppe på et institut på Det Humanistiske Fakultet samt for TAP-ansatte inden for det sundhedsvidenskabelige område. Kurset udbydes nu bredt til alle administrative medarbejdere på universitetet, men kan også bestilles og skræddersys yderligere til en lukket gruppe (find kursusbeskrivelsen i kataloget for TAP). 


  • Kursus i skriftligt administrativt engelsk

    Kursets formål er at styrke deltagerens skriftlige arbejdsrelaterede engelsk og inkluderer blandt andet fokus på grammatik, tegnsætning, høflighedskonventioner, stilistiske aspekter samt forskelle på formelt og uformelt skriftligt engelsk. Kurset har været udbudt til lukkede grupper på flere forskellige fakulteter, heriblandt en gruppe bibliotekarer.