Eksempler på skræddersyede kursusforløb for VIP-ansatte

Herunder kan du se eksempler på skræddersyede kursusforløb for VIP-ansatte:

  • Engelsksproglig kompetenceudvikling for VIP-ansatte med kliniske såvel som teoretiske arbejdsområder inden for det sundhedsvidenskabelige område

    Forløbets overordnede fokus er at styrke deltagernes kompetencer i mundtligt engelsk og involverer både individuel supervision og undervisning på små hold.


  • Engelsksprogligt kompetenceafklarende forløb

    Formålet med forløbet er at ansatte som underviser på engelsk får hjælp til at identificere egne sproglige styrker og svagheder. I forløbet indgår observation af deltagerens engelsksprogede undervisning efterfulgt af skriftlig og mundtlig feedback.