Sommersprogkursus i dansk og dansk kultur – Københavns Universitet

Sommersprogkursus i dansk og dansk kultur

I regi af Kulturaftaleprogrammet tilbydes studerende fra de 40 medvirkende lande at deltage i gratis sommersprogkursus i dansk og dansk kultur i 2018. Ansøgere skal have et sprogligt niveau i dansk tilstæbt B2-niveau på CEFR-skalaen, og skal være bachelor-, kandidat- eller ph.d.-studerende i et af de 40 medvirkende lande.  

Kurserne i dansk sprog og kultur afholdes på Københavns Universitet den 6.-24. august 2018. For at komme i betragtning til kurset skal ansøgere udfylde et ansøgningsskema og opfylde en række kriterier. 

CIP udbyder et hold med plads til 20 studerende. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, vil der blive oprettet en venteliste. 

Bemærk, at man som ansøger kun kan angive ét kursussted som 1. prioritet. Ellers vurderes ansøgningen som ugyldig. 

Kriterier for ansøgning
Kun studerende, der på ansøgningstidspunktet er indskrevet på en hel uddannelse (fuldtidsstudie) på en videregående uddannelsesinstitution i et af de deltagende lande, kan ansøge. Ansøgere må IKKE være indskrevet som full degree studerende eller udvekslingsstuderende på et dansk universitet på ansøgningstidspunktet. 

Ansøgningerne prioriteres efter følgende kriterier:

  1. Ansøgere, der er indstillet af en dansk lektor i udlandet
  2. Ansøgere, der studerer dansk eller nordisk på et udenlandsk universitet eller en sprogskole/en af det danske kulturinstituts afdelinger i udlandet
  3. Ansøgere, der skal på et Erasmus+ophold i Danmark umiddelbart efter sommersprogkurset. 

Derudover vil det vægte positivt, at ansøgere vil bruge sommeropholdet som forberedelse til et fremtidigt ophold på en videregående uddannelsesinstitution i Danmark. Endelig indgår et velskrevet og relevant motivationsbrev på dansk som del af vurderingen.  

Bemærk, at deltagelsen på CIPs sommersprogkursus i dansk forudsætter et niveau i dansk tilstæbt B2-niveau på CEFR-skalaen eller højere. CIP udsender et spørgeskema om dansksproglige kompetencer og behov til alle kvalificerede ansøgere. Besvarelsen af dette spørgeskema vil indgå i betragtningen om en plads på kurset.