Praktiske informationer

Sommersprogkurset i dansk på CIP finder sted i perioden 5.-23. august på Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Emil Holms Kanal 4, 2300 København S.

Velkomstreception 
Deltagerne bydes velkommen mandag den 5. august fra kl. 8.00 i bygning 23/24 lokale oplyses senere. Her vil der være fælles morgenmad og udlevering af velkomstpakke med guides til deltagernes ophold i København. Mere information vil blive udsendt til deltagerne sammen med bevillingsskrivelsen med information om optagelse på kurset. 

Undervisningslokaler
Undervisningen finder sted i bygning 23/24 lokale oplyses senere,  se også kort over Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus til højre.

Offentlig transport
Der findes flere forskellige alternativer i forhold til billetter til den offentlige transport i København alt efter hvilke behov man har. Man kan få et overblik på Din Offentlige Transports hjemmeside for turister her. I øvrigt har vi samlet vigtige oplysinger om transport inklusive et kort over zonerne i København og nyttige links her.

Udgifter til transport i forbindelse med ekskursioner dækkes af CIP. Deltagerne dækker selv transportudgifter til og fra undervisningen.

Kost og logi
Deltagelsen i sommersprogkurset i dansk hos CIP omfatter et stipendie på DKK 5.000 til dækning af udgifter til kost og logi. Dette overføres til den enkelte kursusdeltager ved opstart på kurset. 

Deltagerne skal selv sørge for kost og logi i løbet af kursusafholdelsen samt afholde øvrige udgifter til rejse og forsikring. 

I boksen til højre er der hjælp til at finde boliger i København og omegn. 

I løbet af dagen kan deltagerne købe morgenmad og frokost i kantinen på Det Humanistiske Fakultet eller i de nærliggende supermarkeder. 

Optagelse og venteliste
CIP udbyder et hold med plads til i alt 15 deltagere. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end tilgængelige pladser, vil der blive oprettet en venteliste. 

Ved opskrivning på venteliste vil deltagerne blive orienteret om vilkårene for ventelisten. Dette omhandler bl.a. en prioritering efter sproglige kundskaber samt at ansøgningerne ikke automatisk sendes videre til andre udbydere af sommersprogkurset i dansk.