Undervisning

Undervisningen på sommersprogkurset i dansk vil omfatte alle fire færdigheder (tale, lytte, læse og skrive) med særlig fokus på mundtlighed, på et niveau svarende til deltagernes forudsætninger.

Danskundervisningen vil foregå som 4 lektioner á 45 minutter dagligt i tidsrummet kl. 9.00-12.30 mandag til fredag i de tre uger, hvor kurset gennemføres. I alt vil de studerende blive tilbudt 60 lektioners undervisning, forventeligt på B2 niveau, afstemt efter det spørgeskema, som er blevet udfyldt af de kvalificerede ansøgere. 

Undervisningen gennemføres ved kvalificerede undervisere med uddannelse og erfaring i dansk som andetsprog. 

Deltagerne vil i løbet af de tre uger arbejde med emner inden for eksempelvis kulturelle forhold, samfundsforhold, litteratur og kunst, på baggrund af spørgeskemaet. 

Kurset vil blive afviklet som klasseundervisning i almindelige undervisningslokaler på Københavns Universitet.

Undervisningsmaterialet bliver tilgængeligt for deltagerne via KU’s læringsplatform Absalon. Materialet vil bestå af forskellige former for tekster, herunder video, lydfiler og tekster, som f.eks. artikler, uddrag af bøger mv. Undervisningen veksler mellem individuelle opgaver, præsentationer/fremlæggelser og opgaver i par eller små grupper.

Kurset vil have en særlig vægt på mundtlighed, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med taleøvelser, præsentationer, udtale mv. I løbet af kurset vil der være mindre grad af forberedelse hjemme i form af læsning, skrivning, grammatiske opgaver, forberedelse af mundtlige oplæg mv. men der planlægges ikke med egentlige lektier.