Ansøgningsskema

Ansøg om at deltage på sommersprogkursus i dansk på Københavns Universitet i 2019 ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet, som du finder til højre på siden. 

Sommersprogkurset i dansk udbydes i regi af Kulturaftaleprogrammet under Ministeriet for Forskning og Uddannelse. Kurserne på Københavns Universitet omfatter ikke kost og logi, men ansøgere får et stipendie til dækning af disse udgifter. Læs mere under praktiske informationer.

Ansøgerne skal studere i ét af de 41 lande omfattet af Kulturaftaleprogrammet samt opfylde en række kriterier for at komme i betragning til deltagelse på kurset. 

Alle obligatoriske felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes, ellers kan vi ikke behandle din ansøgning. Ufuldstændige ansøgninger vil IKKE blive taget i betragtning.

Ansøgningsskemaet findes på engelsk og skal udfyldes på enten dansk eller engelsk.

Udfyldelsen af ansøgningsskemaet kan ikke afbrydes undervejs. Hav derfor dine bilag parat, før du udfylder ansøgningsskemaet. Læs i øvrigt vejledningen, som du finder i tekstboksen til højre. 

CIP har i år fået tildelt et hold med plads til 15 studerende. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, vil der blive oprettet en venteliste. 

Bemærk, at man som ansøger kun kan angive ét kursussted som 1. prioritet. Ellers vurderes ansøgningen som ugyldig. 

Deadline for udfyldelse af ansøgningsskemaet er 1. marts 2019 kl. 23.59

Påkrævede bilag 
Hvis du skal på et Erasmus+-ophold i Danmark umiddelbart efter sommersprogkurset, så vedlæg venligst dokumentation herfor i form af et brev fra din uddannelsesinstitution el. den danske uddannelsesinstitution, hvoraf tidspunkt for ophold og type ophold tydeligt fremgår.

Derudover bedes du vedlægge et personligt motivationsbrev på dansk på ½-1 A4-side, hvori du angiver, hvordan du vil få gavn af at deltage i et sommersprogkursus i dansk i Danmark. 

Valgfrit bilag 
Du kan vedlægge en anbefaling fra en lektor, der underviser dig i dansk i det land, hvor du studerer nu. Bemærk, at ansøgere indstillet af en lektor, der underviser i dansk i udlandet har høj prioritet ved behandling af ansøgninger til kurset. 

Sprogkrav
Bemærk, at deltagelsen på CIPs sommersprogkursus i dansk forudsætter et niveau i dansk på B2 på CEFR-skalaen. CIP udsender et spørgeskema om dansksproglige kompetencer og behov til alle kvalificerede ansøgere. Besvarelsen af dette spørgeskema vil indgå i betragtningen om en plads på kurset. 

Tidsplanen for behandlingen af ansøgninger

1. marts 2019 ved midnat: Frist for ansøgninger til sommersprogkurserne

Ultimo maj 2019: Ansøgerne modtager e-mail om status på deres ansøgning. Ansøgere bliver informeret om deres ansøgning er blevet godkendt af deres ønskede institution. Ansøgere, der opnår en plads, modtager en bevillingsskrivelse ("Letter of Confirmation") vedr. deres Kulturaftalestipendium via e-mail. 

Ansøgere, der er på venteliste modtager besked om deres position på ventelisten samt om hvordan de kan forvente at modtage mere information.

Ansøgere, der er optaget på kurset kan afmelde sig frem til 3 uger før kursusstart. 

5.-23. august: Afholdelse af sommersprogkurset i dansk