Praktisk vedrørende deltagelse i CIPs skemalagte kurser

Tilmelding

Tilmelding sker som angivet under kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus.

Du er altid velkommen til at sende en mail eller ringe til os for at høre, om der er plads på kurset og eventuelt reservere en plads.

Først-til-mølle

Når tilmeldingsfristen for det enkelte kursus udløber, vil de tilmeldte blive optaget efter først-til-mølle princippet. Hvis der ikke er plads til alle tilmeldte, vil vi oprette en venteliste og sætte et nyt hold i gang, når der er tilmeldinger nok.

Vi prøver så vidt muligt at oprette hold nok til løbende at kunne dække de aktuelle behov på Københavns Universitet.

Kvitteringsbrev

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en bekræftelse via e-mail.
Efter deadline for tilmelding til det enkelte kursus, og når den indledende niveaufastsættelse for kurset er gennemført, sender vi en endelig bekræftelse med post til alle kursusdeltagerne sammen med de praktiske oplysninger vedrørende kurset. Du vil modtage den endelige bekræftelse på, om du er optaget på kurset, senest 14 dage før den planlagte kursusstart.

HUSK: Du er først tilmeldt kurset, når du har modtaget den endelige bekræftelse.

Betaling

CIP fremsender en faktura til den enkelte deltagers ansættelsessted sammen med den endelige bekræftelse på optagelse på kurset. Fakturaen bedes indbetalt senest ved kursusstart.

For kursister uden for Københavns Universitet sendes fakturaen separat.

Kursusafgiften dækker materiale med mindre andet er anført i kursusbeskrivelsen.

Kursusbevis

Der udstedes et kursusbevis ved minimum 80% deltagelse.

Aflysning og afbud

Der undervises ikke i ferier og på helligdage.

CIPs kurser gennemføres kun under forudsætning af tilstrækkelig tilmelding. CIP forbeholder sig derfor ret til at aflyse et kursus, hvis der er for få tilmeldte. En eventuel aflysning vil blive meddelt de tilmeldte hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du skriftligt afmelde dig kurset senest 4 uger før kursusstart. Hvis afmelding sker senere end dette, forfalder den samlede kursusafgift til betaling.

Ved enetimer skal underviseren have besked om en eventuel aflysning senest kl. 12.00 dagen før den planlagte undervisning. Ved senere aflysning bliver timen ikke erstattet.
Til toppen