5. januar 2017

Antologi om kulturlæring

Serien Studier i Parallelsproglighed udgiver netop nu antologisamlingen ”Kulturlæring”, som bliver det 9. bind i serien. Antologisamlingen er redigeret af Marta Kirilova og Anne Holmen og indeholder 6 artikler, der alle beskæftiger sig med kulturlæring fra forskellige vinkler.

-       Antologisamlingens indledning, der er skrevet af Marta Kirilova og Anne Holmen og ligesom samlingen har titlen ”Kulturlæring”, ser kritisk på tilegnelsen af interkulturelle kompetencer i en andetsprogskontekst ud fra et dialogisk perspektiv.

-       Artiklen ”Interkulturel læring. Vidensdiskurser i kommunikationen mellem ministerium, forskere og immigranter”, der er skrevet af Karen Risager, tager udgangspunkt i projektet ”Læring og integration: Voksne og dansk som andetsprog” (DPU, RUC & SDU) og ser på voksne immigranters interkulturelle læring med fokus på vidensdiskurser.

-       Uffe Kasper Rasmussen har skrevet artiklen ”Når danskhed sættes på papir”, som ser på hvordan danskhed bliver italesat i to undervisningsmaterialer til udlændinge på de højere moduler i danskuddannelse 2 og 3 med fokus på kultursyn.

-       I ”Kan Nana bidrage til kulturforståelsen hos den voksne andetsprogslearner? En analyse forældremødet i DR’s tv-serie Nana undersøger Kristine Rode Larsen hvordan den danske tv-serie Nana kan bidrage til udviklingen af viden om danske kultur- og samfundsforhold hos deltagere i den voksne andetsprogsundervisning.

-       Karen Risager beskæftiger sig i artiklen ”Den flerkulturelle forskningsproces” med nogle af de problemstillinger, der kan opstå, når man som forsker arbejder med informanter, hvis sprogkompetencer er forskellige fra ens egne, ligeledes med udgangspunkt i data fra projektet ”Læring og integration: Voksne og dansk som andetsprog.

-       I artiklen ”At formidle dansk kultur i udlandet,” som afslutter antologien, tager Julie Valvik udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt sendelektorer og undersøger deres tilgange til at formidle dansk kultur med fokus på kulturopfattelser og identitet.

Udgivelsen er elektronisk og kan downloades gratis via dette link