Artikler fra 2019

CIP overvåger løbende debatten om parallelsproglighed i de danske medier. På denne side kan du finde henvisninger til og læse resumeer af artikler fra den aktuelle debat - nyeste artikler først. Siden bliver løbende opdateret.

Kender du til relevante artikler, der ikke er kommet med i denne oversigt, er du meget velkommen til at skrive til cip@hum.ku.dk.

Nej tak til dansk: Gebyr får udlændinge til at droppe sprogkursus
Kåre Kildall Rysgaard og Signe Heiredal
I sommeren 2018 indførte VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet brugerbetaling på danskkurser for udlændinge. Det har medført, at 10.000 færre internationale studerende og lønmodtagere har meldt sig til et danskkursus siden da. Dansk Erhverv og De Danske Sprogcentre er bekymrede for, at brugerbetaling på danskkurser kan få meget negative konsekvenser.
dr.dk 25. april 2019

Intet Brexit her: Engelsk invaderer det danske sprog
Morten Mikkelsen
Det engelske sprogs indvirkning på dansk i dag er fundamentalt. Det fastslår Henrik Gottlieb, lektor og sprogforsker ved KU, i sin nye bog Echoes of English. Hans bud er, at omkring 5-10 % af det danske ordforråd er anglicismer. Det svarer til omkring 12.000 ord ud af danske ordbøgers 50.000-100.000 ord. Ifølge Gottlieb er det ikke kun vores ordforråd, der påvirkes af engelsk men også andre dele af det danske sprog, f.eks. danske funktionsord. Lise Bostrup, formand for den danske sprogkreds, mener, at danskerne er ukritiske i forhold til deres brug af engelsk i det danske sprog.
Kristeligt Dagblad, 18. januar 2019

 

Sidst opdateret i August 2019