Radioudsendelser om parallelsproglige emner

Dette afsnit indeholder en oversigt over radioudsendelser, der omhandler parallelsproglige emner - nyeste først.


Kender du til andre relevante radioudsendelser, der ikke er kommet med i denne oversigt, er du meget velkommen til at skrive til cip@hum.ku.dk.

6-7 årige er meget klar til engelsk
Medvirkende: Michael Graugaard, skoleleder Gummerup skole
I dette indslag fortæller skoleleder Michael Graugaard fra Gummerup skole om erfaringerne med at undervise de yngste elever i engelsk. Erfaringerne er positive og børnene er, ifølge skolelederen, mere end klar til at kaste sig ud i engelskundervisningen.
DR P4 Fyn, 03.12.2012
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Mellem to sprog
Medvirkende: Thomas Harder, oversætter, forfatter og cand. mag. i historie og italiensk
Thomas Harder mener, at vi mangler respekt for fremmedsprog og i dette interview diskuterer han fordelene ved at kunne andre sprog end dansk og de ting, som man skal være opmærksom på når man oversætter fra et sprog til et andet.
DR P1, Faglitteratur, 15.06.11 kl.15.03
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Det danske sprog bliver fattigere
Medvirkende: Karen Ellen Spannow, antropolog, Svend Brinkmann, professor i psykologi, Søren Høy, filmjournalist og forfatter
Vi sætter hinanden i bås efter hvilken dialekt vi taler med og vi dømmer hinanden hårdt med vores fordomme. I dette interview diskuterer Karen Ellen, Svend og Søren blandt andet hvorfor vi dømmer hinanden på vores dialekter og hvor meget dialekter betyder for de dialekttalende. De kommer også ind på konsekvenserne af at tale dialekt, samt mediernes brug af dialekter.
DR P1, Netværket, 06.02.10 kl.12:15
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Det engelske sprogs vogtere
Medvirkende: Jo Kim, BBC's Pronounciation Unit
BBC's Pronounciation Unit er dem, der søger for at deres reportere og værter udtaler ordene korrekt. Mange ringer til enheden hver dag for at høre, hvordan ord og fremmede navne skal udtales. Jo Kim er en af damerne bag enheden, og hun fortæller i dette interview, hvordan arbejdet på denne enhed foregår.
DR P1, Sproglaboratoriet 28.01.2010
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Kan man blive klog kun på dansk?
Medvirkende: Birgit Henriksen, lektor og centerleder for Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
I dette interview fortæller CIPs centerleder, Birgit Henriksen, om centrets forskningsarbejde, som blandt andet skal være med til at konkretisere og belyse forhold omkring brugen af engelsk og dansk i undervisningen på universitetsniveau. 
DR P1, 11.06.2009 kl.17:10
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Undervisere skal være bedre til engelsk
P3 Nyheder
I forbindelse med regeringens sprogpolitiske udspil, fortæller bestyrelsesformand Jens Erik Mogensen i dette indslag om Center for Internationalisering og Parallelsproglighed.
DR P3 Nyheder, 12.03.2009 kl.12.54
Læs om indslaget på DR's hjemmeside 

Dansk eller engelsk er ét fedt
P3 Nyheder
Kulturminister Carina Christensen interviewes her om regeringens sprogpolitiske udspil.
DR P3 Nyheder, 12.03.2009 kl.06.45
Læs om indslaget på DR's hjemmeside 

Engelsk som dansk undervisningssprog
Medvirkende: Videnskabsminister Helge Sander
Helge Sander bliver her konfronteret med nogle af de spørgsmål der på det seneste er blevet diskuteret af sprogfolk, universitetsfolk og politikere omkring brugen af engelsk på universiteterne.
DR P1 Sproglaboratoriet, 06.02.2009 kl.15:03
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Tal dansk, din hund!
Medvirkende: Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør for Dansk Sprognævn, Jørn Lund, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Grete Bertelsen, prodekan på LIFE og Ole Helmersen, lektor på CBS
Gæsterne diskuterer her det politiske forslag om en sproglov, og hvorvidt dansk er ved at blive et såkaldt 'B-sprog'.
DR P1 Kulturkontoret, 06.02.2009 kl.10:03
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Dansk på universiteterne?
Medvirkende: Videnskabsminister Helge Sander (V) og kulturordfører Mogens Jensen (S)
Et flertal i Folketinget uden om V og K vil foreslå en sproglov, der skal sikre dansk som forsknings- og undervisningssprog på universiteterne. Videnskabsminister Helge Sander er dog imod et sådan forslag. I dette indslag argumenter Mogens Jensen og Helge Sander henholdsvis for og imod en sproglov.
DR P1 debat, 22.01.2009 kl.12.20
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Højdepunkter i 2008
Medvirkende: Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør for Dansk Sprognævn
I dette interview tales der om det danske sprogs rolle gennem tiden, og om problemerne med den stigende brug af engelsk på blandt andet uddannelsesområdet og i erhvervslivet i Danmark.
DR P1 Formiddag, 31.12.2008 kl.09:09
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Jørn Lund
Medvirkende: Jørn Lund, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
I denne portrætudsendelse fortæller Jørn Lund om sit liv; et liv, hvor interessen for det danske sprog har fyldt meget.
DR P1 Besøgstid, 15.12.2008 kl. 10:03
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

På vej mod parallelsproglighed
Medvirkende: Lektor Lars Stenius Stæhr, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
Lars Stenius Stæhr fortæller her om formålet med Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Derudover fortæller han om de konsekvenser undervisning på engelsk kan medføre, hvis ikke underviserens og de studerendes engelskkompetencer er tilstrækkelige.
DR P1 Ud med sproget, 07.12.2008 kl. 15:33
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Engelsk kvæler andre sprog
Medvirkende: Niels Davidsen-Nielsen, formand for Dansk Sprognævn
Ifølge Niels Davidsen-Nielsen bevæger vi os i Danmark mod en tosprogethed, bestående af dansk og engelsk, der strider imod EU's målsætning om at alle europæere skal have gode forudsætninger i to fremmedsprog udover deres modersmål. Niels Davidsen-Nielsen fortæller her hvorfor han finder dette problematisk.
DR P1 Formiddag, 20.11.2008 kl. 09:09
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Engelsk i Danmark
Medvirkende: Niels Davidsen-Nielsen, formand for Dansk Sprognævn
Niels Davidsen-Nielsen fortæller her om det engelske sprogs status i Danmark gennem tiden.
DR P1 Ud med sproget, 09.11.2008 kl. 15:33
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Hvad skal der blive af dansk?
Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør for Dansk Sprognævn
Formanden for Dansk Sprognævn fortæller her hvorfor hun mener det er nødvendigt med en sproglov som en del af universitetsloven.
DR P1 Formiddag, 20.10.2008 kl. 09:09
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Danskerne er ikke vilde med engelsk
Medvirkende: Tore Kristiansen, professor fra Københavns Universitet
I denne udsendelse fortæller Tore Kristiansen om en undersøgelse der viser, at danskerne er meget positive over for engelske låneord, når de bevidst tager stilling til dette. Men undersøgelsen undersøgte også de ubevidste holdninger til engelske låneord, og disse resultater var stik modsatte.
DR P1 Ud med sproget, 12.10.2008 kl. 13:16
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside

Sprog i forskning og uddannelse
Medvirkende: Jens Morten Hansen, statsgeolog GEUS
Jens Morten Hansen fortæller her om fordelene og ulemperne ved brugen af engelsk på universiteterne. Han har været medlem af regeringens sprogudvalg, som udsendte deres rapport i foråret 2008.
DR P1 Ud med sproget, 13. juli 2008 kl. 15:33
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside

Sproglig udvikling eller forurening?
Medvirkende: Claus Nielsen, formand for Dansklærerforeningens gymnasielærere
I dette interview med Claus Nielsen forholder han sig til debatten om en sprogpolitik. Han mener at sproget er i konstant forandring, og at dette ikke skal modarbejdes. Dog er han klar over at det danske sprog volder problemer hos især de unge.
DR P1 Krause på tværs, 11.06.2008 kl. 10:03
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside

Engelsk kan læres godt i Danmark
Medvirkende: Hanne Pernille Andersen, ph.d.
Hanne Pernille Andersen fortæller her om resultaterne af sit ph.d-projekt, hvor hun har undersøgt hvor gode danskerne er til at skelne mellem de engelske vokallyde. Derudover har hun også undersøgt danskernes evne til at udtale disse vokallyde. 
DR P1 Ud med sproget, 11.05.2008 kl. 15:33
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Rapport fra regeringens sprogudvalg
Medvirkende: Professor Jørn Lund, formand for regeringens sprogudvalg
Jørn Lund fortæller her om udarbejdelsen af og overvejelserne bag sprogudvalgets rapport "Sprog til tiden".
DR P1 13.04.2008 kl.15:33
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Sprogdebatter i andre lande
Medvirkende: Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør for Dansk Sprognævn
Sabine Kirchmeier-Andersen, som er den danske repræsentant i EFNIL (den Europæiske Samarbejdsorganisation for Nationale Sproginstitutter), fortæller her om sprogdebatten i andre europæiske lande. Derudover tales der også i interviewet om hvorvidt Danmark er på vej mod parallelsproglighed eller diglossi.
DR P1 Ud med sproget, 30.03.2008 kl. 15:33
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Sproget hæmmer udenlandske studerende
Medvirkende: Karen Lund, Danmark Pædagogiske Universitetsskole
Karen Lund fortæller her om baggrunden for udarbejdelsen af en rapport for Integrationsministeriet om overgangen mellem studieprøven i dansk og de videregående uddannelser.
DR P1 Ud med sproget, 20.01.2008 kl.15:33
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Sprogpolitisk stramning ønskes
Medvirkende: Robert Phillipson, professor på Copenhagen Business School
I dette korte interview fortæller Robert Phillipson om baggrunden for en stor sprogkonference, der blev holdt på Copenhagen Business School.
DR P1 Ud med sproget, 16.12.07, kl.16:03
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Skal Danmark have en sproglov?
I denne udsendelse hører vi om de forskellige partiers holdninger til en eventuel sproglov og selv om der ikke er enighed iblandt dem, er alle partier enige om at der skal ske noget på sprogområdet for at dansk ikke skal tabe terræn til engelsk..
DR P1 Ud med sproget, 04.02.07, kl.16:03
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Dansk eller engelsk i videnskaben
Medvirkende: Bent Preisler, professor fra RUC
Bent Preisler forklarer i dette interview danskernes holdning til engelsk og han diskuterer her brugen af det engelske sprog på mange uddannelser.
DR P1 Ud med sproget, 29.10.06, kl.13:45
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside 

Engelsk er for lidt
Medvirkende: Pia Jarvad, Dansk Sprognævn
I denne udsendelse Pia Jarvad fortæller hvor udbredt engelsk er i dansk, forskning
DR P1 Ud med sproget, 17.09.06, kl.13:30
Hør udsendelsen på DR's hjemmeside