Kursus for nye eksaminatorer/censorer 2020

Målgruppen er alle lærere, der ved den kommende prøvetermin skal varetage opgaven som enten ny eksaminator eller ny og nybeskikket censor. Det er afgørende, at eksaminatorer og censorer er kvalificeret til at gennemføre prøverne ifølge reglerne og til at bedømme korrekt og på niveau. Aflyst i foråret 2020. Til efteråret har SIRI ønsket at møderne finder sted uge: oplyses senere.

Form: 2-dages kursus med oplæg og workshops for PD1

Sted: Odense
Antal pr. kursus: maks. 25 pers. (min. 10 pers.)
OBS: nye bedømmere har forrang, dernæst er det først-til-mølle princippet.
Venteliste: Der vil være en venteliste, såfremt der kommer afbud/afmeldinger til kurset.
Overnatning: Deltagerne sørger selv for overnatning
Gratis deltagelse: Det er gratis at deltage i kursusdagene/Tilmelding nødvendigt
Deltagerne sørger selv for transport og evt. overnatning

Tilmelding ÅBEN. Tilmelding  altid nødvendig, se tidsfrister i tilmeldingsformularen.

Kursus Sted Dato og tid Tilmelding
Kursus for nye eksaminatorer/censorer PD1

Odense
TAMU Odense
Rytterkaserenen 13
Ryttergade
5000 Odense C

AFLYST
dag 1. - dag 2. kl. 10.00 - 16.00

LUKKET