Informationsmøder for PD1, PD2, PD3 i 2020

Aflyst Forår 2020: Informationsmøder om Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) afholder Informationsmøder for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2,  Prøve i Dansk 3 før prøveterminerne. I efteråret har SIRI ønsket at møderne finder sted uge: oplyses senere.

Målgruppen: for Informationsmøder er alle lærere, der ved den kommende prøvetermin skal varetage opgaven som enten eksaminator eller udpeget censor.
For lærere, der hver prøvetermin varetager denne opgave, forventes der kun deltagelse en gang årligt. Der er på informationsmøderne særligt fokus på bedømmelse.
Fokus: på bedømmelse, så regler overholdes og der arbejdes med at bedømme korrekt og på niveau.

Bemærk:
- antal pladser som regel ml. 20 - 40 pers. men gerne op til 50 pers.
- at informationsmøder (bedømmertræning) og  kursus for nye eksaminatorer/censorer ikke er det samme, og derfor ikke erstatter hinanden.
- Informationsmøder er GRATIS, men kræver tilmelding af hensyn til lokale størrelse og forplejning

Aflyst i Foråret 2020: Se planlagte informationsmøder (bedømmertræning) om Prøve i Dansk 1-3 i skemaet nedenfor.
Tilmelding LUKKET:  online tilmeldingsblanket under kursus- og konferenceoversigt.

Mødetype Mødested Dato og tid

Informationsmøde for Prøve i Dansk 1

Odense
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense

EFTERÅR 2020 
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 2

Clavis Aarhus
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Århus C

EFTERÅR 2020
kl. 10.00-16.00

Informationsmøde for Prøve i Dansk 2 Københavns Universitet
Njalsgade 176
2300 København S
EFTERÅR 2020
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 3 Clavis Aarhus
Ingerslevs Boulevard 3
8000 Århus C
EFTERÅR 2020 
kl. 10.00-16.00
Informationsmøde for Prøve i Dansk 3 Københavns Universitet
Emil Holms Kanal 4
2300 København S
EFTERÅR 2020
kl. 10.00-16.00


Husk at orientere dig på denne side da vi løbende opdaterer.

Hvis du har spørgsmål til danskprøverne, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på danskproever@siri.dk