På vej mod en individualiseret tekstbog - nyt værktøj og nye metoder

Introduktion

Individualiseret og digitalt understøttet læsning er i fokus i det etårige efteruddannelsesprojekt for undervisere i dansk som andetsprog, som CIP i samarbejde med Slagelse Sprogcenter (SSC) og Mircea Lungu fra IT-Universitetet har fået bevilget penge til af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Projektet skal undersøge og udvikle pædagogiske metoder og praksisser til inddragelse af digitale værktøjer i andetsprogsundervisningen i dansk med udgangspunkt i en digital platform kaldet “Zeeguu”, som er udviklet specifikt til individualiseret læsning og ordforrådstilegnelse.

Formål

Projektets overordnede formål er at bidrage til den pædagogiske udvikling på tværs af sprogcentre i Danmark samt både at udvikle og dokumentere nye og ændrede pædagogiske metoder til at arbejde med læsning og ordforrådstilegnelse i forbindelse med differentieret og beskæftigelsesrettet sproglæring og -undervisning indenfor dansk som andetsprog.

Det er projektets specifikke formål at udvikle konkrete og nytænkende pædagogiske og didaktiske metoder, prakssiser og tilrettelæggelsesformer, der imødekommer den enkelte lærendes behov og interesser via inddragelse af den digitale platform Zeeguu, der tilpasser tekstudvalg og muliggør læsning af autentiske tekster i dansk som andetsprog.

Projektet indeholder fire fokuspunkter:

  • Inddragelse af motivation, læselyst og individuelle behov hos kursisterne i forbindelse med udvælgelse af tekster til læsning og ordforrådstilegnelse.

  • Imødekommelse af kursisternes individuelle behov for beskæftigelsesrettet fagterminologi, domænespecifikt ordforråd og/eller gråzonesprog.

  • Differentiering i undervisningen - både hvad angår sprogligt niveau og emner.

  • Meningsfuld inddragelse af digitale værktøjer i andetsprogsundervisningen.

Zeeguu

Zeeguu er en prototype på et digitalt system, der sætter de lærende i stand til at finde tekster, der er interessante og af en passende sværhedsgrad for dem. Platformen giver mulighed for oversættelse og udtale af ord direkte i teksten via maskinlæring og talesyntese (tekst til tale). Der genereres desuden individuelle ordforrådsøvelser baseret på den lærendes interaktion med teksten. Endelig giver underviserens kontrolpanel mulighed og indsigt i holdets og den enkeltes aktiviteter. De læsetekster, som systemet anbefaler, kan baseres på en individualiseret internetsøgning eller en samling af tekster, som underviseren uploader - eller en kombination af disse to. Prototypen er udviklet af lektor Mircea Lungu fra IT-Universitetet i København som led i et tidligere forskningsprojekt ved Rijksuniversiteit Groningen. 

For en uddybning og demonstration af Zeeguu se præsentation fra EUROCALL 2020 (international konference afholdt af "The European Association of Computer Assisted Language Learning") i august. 

Siden vil løbende blive opdateret med nyt om projektet.