Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence (MUST)

Projektet arbejder imellem 2020 og 2023 på at skabe indsigt i sprog som tillægskompetence på videregående uddannelser uden for sproguddannelserne.

Formålet er at udvikle et sæt modeller for udbud af undervisning i sprog som tillægskompetence på basis af en behovsafdækning blandt projektets ti samarbejdspartnere.

Indhold og faser

I den første fase af projektet afdækker vi behovet for forskellige sprog på de involverede uddannelser. Derefter arbejder vi med at udvikle, afprøve og evaluere relevante modeller for undervisning, med fokus på samarbejdspartnerens rammer og sprogforhold. På den måde kan vi udvikle undervisningsmodellerne ud fra de behov og rammer som gør sig gældende på specifikke uddannelser.

Igennem hele projektet arbejder vi med at beskrive kompetencebegrebet, både generelt og som tillægskompetence, for at opnå en bedre forståelse af hvordan sprogkompetencer relaterer til og indgår i samspil med andre kompetencer.  

Projektfaser

  1. Behovsafdækning blandt projektets samarbejdspartnere
  2. Udvikling og gennemførsel af udviklingsprojekter på samarbejdsinstitutioner
  3. Evaluering, afrapportering og formidling