Modeller for undervisning i sprog som tillægskompetence (MUST)

I dette udviklingsprojekt arbejdes der i perioden marts 2020 til oktober 2022 på at skabe indsigt i sprog som tillægskompetence i videregående uddannelse uden for sproguddannelserne.

Projektet har til formål at udvikle et sæt modeller for udbud af undervisning i sprog som tillægskompetence på basis af en behovsafdækning blandt projektets ti samarbejdspartnere.

Projektet er finansieret af det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) med medfinansiering fra Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP).

Indhold og faser

En indledende fase med behovsafdækning blandt projektets ti samarbejdspartnere danner baggrund for modeludvikling, -afprøvning og -evaluering i projektets to efterfølgende faser. Den indledende behovsafdækning tillader at modellerne kan udvikles med afsæt i behov og sprogforhold på specifikke uddannelser på samarbejdsinstitutionerne. Der arbejdes igennem hele projektet med at beskrive kompetencebegrebet, både generelt og som tillægskompetence, for at opnå en bedre forståelse af hvordan sprogkompetencer relaterer til og indgår i samspil med andre kompetencer.  

Projektfaser

  1. Behovsafdækning blandt projektets samarbejdspartnere (1. marts 2020 – 31. juli 2021)
  2. Udvikling og gennemførsel af udviklingsprojekter på samarbejdsinstitutioner (1. august 2021 – 31. juli 2022)
  3. Evaluering, afrapportering og formidling (1. august – 31. oktober 2022)

Siden vil løbende blive udbygget med nyt om projektet.