Towards a new model of communicative competence in multilingual higher education

I den anvendte lingvistiske forskninindtager begrebet kommunikativ kompetence en helt central plads og har været genstand for løbende udvikling. Forskere peger dog på, at eksisterende modeller for kommunikativ kompetence kun i ringe graafspejler kommunikative praksisser i flersprogede kontekster. Dette udgør et problem i anvendelsen af begrebet i mange uddannelsessammenhænge, ikke mindst hvaangår understøttelsen af engelsksprogede universitetsuddannelser i regioner, hvor engelsk ikke er det mest udbredte sprog. Her kendetegnes de kommunikative praksisser i stigende graaf sproglig diversitet. Spørgsmålet, som er omdrejningspunktet for dette projekt, er derfor hvordan de seneste modeller for kommunikativ kompetence kan videreudvikles, således at de tager højde for flersproglighed i universitetsuddannelse. Dette undersøges gennem en komparativ etnografi, hvorigennem projektet søger at udvide det kommunikative kompetencebegreb mod en flersproget model.

 

Projektperiode: 2023-2027

Projektet er ledet af professor Slobodanka Dimova fra CIP.

 

 

Joyce Kling, Lunds Universitet

Hans Malmström, Chalmers University of Technology

Ute Schmidt, Universitet i Wien

Sanne Larsen, Københavns Universitet

Projektet er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond.