Turbodansk for grønlandske studerende (gratis)

CIP udbyder et gratis intensivt danskkursus ("Turbodansk") for grønlandske studerende, der skal læse på en kort, mellemlang eller længerevarende videregående uddannelse i Danmark.

Kurset udbydes hvert år og består af to ugers holdundervisning i en af de store studiebyer i Danmark. Derefter har de studerende mulighed for at få skriftlig feedback på opgaver mv. i løbet af studieåret. 

Holdundervisningen finder sted i august måned og er dermed afsluttet inden studiestarten på de fleste videregående uddannelser ultimo august. 

Der er nu lukket for tilmeldinger til forløbet i 2020. 

Målgruppe og formål med kurset

Målgruppen for kurset er grønlandske studerende, der har afsluttet grundskole eller ungdomsuddannelse i Grønland, og som har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark med start i efteråret 2020. Dertil kan grønlandske studerende, der er startet på en videregående uddannelse i Danmark i studieåret 2019/2020 nu også søge om optagelse. 

Formålet med kurset er at opkvalificere danskkundskaberne hos de grønlandske studerende, der kommer til Danmark for at tage en uddannelse, og samtidig klæde dem på til studielivet i Danmark. Kurset har dermed  både et dannelsesmæssigt og et studieforberedende formål. 

Hvis du er interesseret i at tilmelde dig "Turbodansk"

Hvis du opfylder ovenstående kriterier, kan du tilmelde dig kurset i "Turbodansk".

På de følgende sider kan du læse mere om kursets indhold samt om tilmeldingsproceduren.

Du kan også finde nyttige oplysninger til forberedelse af din deltagelse i kurset, herunder links til boligsøgning og mulighed for at søge legat til dækning af dine udgifter, mens du følger undervisningen i Turbodansk.