Dansk for internationale kandidatstuderende på Københavns Universitet

Udvikling af koncept for skræddersyet og behovsbaseret undervisning i dansk som andetsprog.

 
Beskrivelse

Delprojektets overordnede mål er at udvikle et koncept for skræddersyet behovsbaseret danskundervisning for nytilkomne internationale kandidatstuderende på Københavns Universitet. Projektet vil bestå af behovsafdækkende aktiviteter og en række pilotforløb i efteråret 2014.
Danskundervisningen tilpasses de studerendes behov. Blandt andet vil undervisningen finde sted på universitetets campusområder på tidspunkter, der passer i forhold til de studerendes øvrige undervisning. Der vil desuden være fokus på emner, der er relevante for deres studium, dagligdag og fremtidige arbejdsliv i Danmark.
Undervisningen vil bestå af en kombination af fremmødelektioner og onlineundervisning.

Formål

Formålet er at styrke internationaliseringen på Københavns Universitet ved at udvikle skræddersyede danskforløb, der skal bidrage til fastholdelsen af de internationale kandidatstuderende. Dansktilbuddet skal støtte de studerende igennem deres studieforløb og øge deres tilhørsforhold til det danske samfund samt styrke muligheden for at blive en del af det danske arbejdsmarked på sigt.


Målgruppe

Internationale kandidatstuderende på Københavns Universitet – i første omgang studerende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Science) og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND).

Projektelementer

  • Oplysning om dansktilbud til potentielle deltagere på pilotforløb
  • Gennemførelse af pilotforløb på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU efteråret 2014
  • Behovsafdækning i form af spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews
  • Løbende evaluering og feedback fra kursusdeltagerne
  • Kursus- og materialeudvikling

Aktiviteter

Efterår 2014    
Afvikling af to pilotforløb for full degree på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.  

Forår 2015    
Dokumentation af aktiviteter og beskrivelse af kursusforløb i rapport om sprog og internationale studerende på KU. Rapporten vil være tilgængelig på CIPs hjemmeside i efteråret 2016.

Formidling

Rapport (januar 2015) med resultaterne af behovsafdækningen og anbefalinger til videreførelse af aktiviteterne.

Projektdeltager

Katja Årosin Laursen, videnskabelig assistent (CIP – HUM)
Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Universitets sprogstrategiske satsning ”flere sprog til flere studerende” ved postdoc Marta Kirilova (CIP – HUM)