Fastholdelse og karriereforberedelse af internationale kandidatstuderende

Udvikling af aktiviteter med fokus på karriereforberedelse og fastholdelse af internationale kandidatstuderende på Københavns Universitet

Formål

Formålet er at styrke internationaliseringen på Københavns Universitet ved at udvikle en række initiativer, som kan bidrage til fastholdelse af de internationale kandidatstuderende gennem skræddersyede fastholdelses- og karrierevejledningsinitiativer og introduktion til det danske arbejdsmarked.

Aktiviteter

I løbet af projektperioden vil arbejdsgruppen afprøve og evaluere en række fakultets- og uddannelsesspecifikke initiativer, herunder temadage med introduktion til det danske jobmarked og dansk arbejdskultur, workshops om kompetenceafklaring, networking og jobsøgning, brancespecifikke besøg hos aftagere og individuelle vejledningssamtaler.

Afviklede aktiviteter og formidling

Siden foråret 2014 frem til nu er der afviklet over 65 arrangementer i projektet. Arrangementer omfatter velkomstarrangementer for internationale kandidatstuderende, målrettede karrierevejledningsarrangementer, virksomhedsbesøg, workshops med fokus på CV og ansøgninger og meget mere. I alt har over 2.500 studerende været involveret i projektets afviklede arrangementer siden november 2015.

I 2016 udkommer seks nye film målrettet internationale kandidatstuderende som alle omhandler forskellige temaer inden for karrierevejledning. Man kan se filmene Prepare for a Career in Denmark, How to Write a good Job Application og My Danish Career allerede nu.    

Film og andet materiale udviklet i projektet kommer til at indgå i den endelige inspirationskatalog, som forventes færdigt i efteråret 2016.

Inspirationskatalog

På baggrund af arbejdsgruppens resultater udvælges og samles eksempler på aktiviteter i et Inspirationskatalog. Her vil man kunne finde inspiration og hjælp i form af afprøvede koncepter for velfungerende workshops, temadage, brancekontakt og lignende. Inspirationskataloget formidles bredt på Københavns Universitet til brug for undervisere og administratorer, som arbejder med internationale kandidatuddannelser.

Aktiviteter, der udvikles i projektet, vil fra starten blive skræddersyede til og forankret i de lokale fagmiljøer. Kataloget bygger på princippet om fleksibilitet og behov for at kunne tilpasse løsninger til fakulteternes forskelligartede internationale kandidatstuderende, ønsker og behov.

Inspirationskataloget vil blive udviklet i et tæt samarbejde mellem fagmiljøerne, de administrative enheder på de deltagende fakulteter samt universitetets centrale Uddannelsesservice. Undervejs i forløbet inddrages repræsentanter fra erhvervslivet, interesseorganisationer samt færdiguddannede akademikere.

Arbejdsgruppe

Anne-Grethe Lehman Routley, chefkonsulent (SUND)
Heidi Ås, AC-fuldmægtig (SCIENCE)
Gitte Henchel Madsen, chefkonsulent, sektionsleder (SCIENCE)
Tilde Blaaberg Rørvig, AC-fuldmægtig (SUND)
Mette Juhl Vedel, AC-fuldmægtig (TEOL)
Trine Nielsen, områdeleder (HUM)
Signe Nielsen, specialkonsulent (FA, Alumnesekretariatet)

Til toppen