Pilotprojekt om integration af tysk i det teologiske studium

Fokus

Der er behov for sprogstøttende aktiviteter til at understøtte undervisning i en fremmedsproget kontekst, ikke kun når der tales fremmedsprog, men også når der stilles krav om tilegnelse af stof på fremmedsprog, i dette tilfælde tysk.

Tysk læsefærdighed spiller en afgørende rolle på Det Teologiske Fakultet og kan derfor ikke tilsidesættes, uden at fagligheden sættes over styr. Kan man ikke tysk, kan man heller ikke studere grundtekster på det videnskabelige niveau, som den forskningsbaserede undervisning forudsættes at være på. Man kan heller ikke tilegne sig den fremmeste sekundærlitteratur og sætte sig ind i de vigtigste forskningsdiskussioner.

Formål

Dette dilemma er udgangspunktet for dette delprojekt. Formålet er at arbejde frem mod et undervisningsindhold og en undervisningspraksis på det teologiske bachelorstudium – inden overgangen til kandidatdelen, for at de studerende kan få glæde af indsatsen på overbygningsuddannelsen – der fremmer indlæring af og efterfølgende konkret faglig brug af tysk.

Projektet har således til formål at udvikle metoder og støtteredskaber til læsning og tilegnelse af tyske tekster på det teologiske studium.

Aktiviteter og formidling

Forår/efterår 2014     
Udvikling af koncept for integration af tysk i faget Europæisk kirkehistorie fra år 1400 og frem. Herunder udvikling af didaktiske materialer med fokus på læsning af tyske fagtekster.

Efterår 2014    
Afvikling og evaluering af første undervisningsforløb med et begynder og fortsætter hold. Forløbet havde fokus på læsnings af tyske fagtekster og tog i stor udstrækning udgangspunkt i materiale udarbejdet og identificeret af sprog- og fagunderviser i fælleskab.

Efterår 2015     
Afvikling og evaluering af andet tilpassede undervisningsforløb med fokus på læsning af tyske fagtekster for studerende på faget kirkehistorie fra år 1400 og frem. På basis af de afviklede forløb vil der blive udarbejdet en afsluttende rapport med anbefalinger til udvikling af lignende forløb.

Arbejdsgruppe

Anna Vind, professor MSO (TEOL)
Henrik Laursen, fakultetsbibliotekar (TEOL)
Henrik Rye Møller, ekstern lektor i tysk (ENGEROM, HUM)
Ken Farø, lektor i tysk (ENGEROM, HUM)

Til toppen